Nowa pompa ciepła Daikin SkyAir RZQGL i ogrzewanie nadmuchowe

Ostatnio same Althermy i Althermy, bo najwięcej zapytań mamy o nie.
Ale chciałbym dzisiaj kilka słów napisać o pompach ciepła powietrze/powietrze Daikin SkyAir, opartych na nowych agregatach RZQGL oraz agregatach ERQ.

O SkyAir’ach pisałem już tutaj, a montujemy je od 2005.
Wpisy te dotyczyły jednak starszych modeli – superinverter.
Zostały one najpierw zastąpione modelami seasonal inverter, a obecnie, najnowsza generacja urządzeń nosi nazwę Seasonal Smart.
Co w niej nowego?
 
Przede wszystkim sprawność sezonowa.
Daikin, będąc liderem sprawności sezonowej, w ten sposób zoptymalizował agregaty pomp ciepła, by uzyskać maksymalny średnioroczny SCOP.
Pisałem już o tej sprawności, ale jeszcze poniżej taki wymowny szkic.
 
Sprawność sezonowa
 
Chodzi o to, by nie „podkręcać” urządzeń dla jednej temperatury pomiarowej, np. +7 stopni w ten sposób, by ładnie COP wyglądał w ulotce, tylko by uzyskać wysokie sprawności w tym zakresie temperatur zewnętrznych, w którym urządzenie najwięcej pracuje.
Krótko mówiąc jednostka musi być elastyczna i dostosować się do potrzeb i obciążeń.
Co zastosowano?
– Nowe sprężarki zoptymalizowane dla pełnego zakresu obciążeń.
– Nowy wymiennik ciepła agregatu.
– Zmienna temperatura czynnika chłodniczego i zwiększona dynamika uzyskania wymaganych mocy przy pojawiającym się obciążeniu cieplnym lub chłodniczym.
– Praca do -20 z uzyskaniem wysokich mocy grzewczych w tych temperaturach.
– Nowa automatyka wykorzystująca funkcje oszczędzania energii w trybach pomocniczych (standby, termostat off, power off)
– Wentylatory jednostek nawiewnych sterowane falownikiem DC z możliwością zmiany sprężu dyspozycyjnego – jest to bardzo duża zaleta; każda instalacja jest inna. Np. na II biegu powietrza jest za mało, a na III – za dużo. W momencie rozruchu instalator jest w stanie dostosować spręż dyspozycyjny jednostki nawiewnej na poszczególnych biegach.
– I na koniec nowy sterownik z polskim menu, wizualnie taki sam jak w Althermie, z szeregiem informacji diagnostycznych i serwisowych.
Oczywiście jesteśmy w stanie zdalnie sterować pompą ciepła Daikin SkyAir przez sieć internet, poprzez przeglądarkę.
 
Warto rzucić okiem na tabelę mocy dla kanałowej pompy ciepła RZQGL125+FBQ125C.
 
tabela mocy RZQGL 2
 
Przy -15 stopniach, jednostka RZQGL125 utrzymuje moc 11 kW.
TC oznacza total capacity czy pełną moc grzewczą.
Pobór nominalny dla jednostki RZQGL125 to 3,53 kW, a uwzględniając współczynnik CPI, tj. poboru mocy zależny od temperatury, dostaniemy pobór 3,6kW przy -15 stopniach.
Daje nam to COP 3.05 – a więc wynik świetny.
 
Np. poprzednie modele RZQ z 2006-2007 roku, z jednostkami nawiewnymi wyposażonymi w standardowe wentylatory, przy -15 stopniach miały ok. 8,8 kW, a COP dla tej temperatury zewnętrznej wynosił ok. 2.
Widać więc jak duży nastąpił rozwój technologiczny urządzeń i wzrost sprawności.
 
Średnioroczny SCOP jaki podaje aktualnie producent, to 4.05, jednak dotyczy on klimatu umiarkowanego, z temperaturą obliczeniową -10 stopni.
Dla klimatu chłodnego, z temperaturą obliczeniową -22 stopnie niestety nie ma danych. 
Poniżej zrzut ekranu z wygenerowanej etykiety energetycznej ze strony producenta.
 
etykieta energetyczna RZQGL
 
Ale nie ma też ich u wszystkich innych producentów, gdyż nie są one obligatoryjne, o czym pisałem już w artykułach o SCOP.
Tym nie mniej, biorąc pod uwagę, że dla -15 i wielkości 125, mamy wysoki COP ok. 3, to możemy założyć, że średnioroczny SCOP nie powinien być niższy.
 
Poniżej przykład takiej instalacji kanałowej z pompą ciepła Daikin SkyAir wielkości 100, w parterowym domu jednorodzinnym o powierzchni 170m2
 
szkic instalacji RZQGL
Dodatkowo w układ wpięta jest centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła VAM350, aczkolwiek jest ona opcjonalna, bo sam system nadmuchowy zapewnia już wentylację mechaniczną, tylko bez odzysku ciepła.
 
Co przemawia za takim rozwiązaniem?
Głównie stosunek możliwości do ceny całego systemu.
Przy tej wielkości domu i pompy ciepła, w kwocie 35-40 tys zł mamy ogrzewanie, wentylację i klimatyzację całego domu, a wszystko to zrealizowane na jednej pompie ciepła.
Raczej trudno jest zmieścić się w podobnym koszcie, z trzema niezależnymi instalacjami. Np. ogrzewanie gazowe czy PC + podłogówka lub grzejniki + wentylacja + układ klimatyzacji multisplit dla 5 pomieszczeń.
Do tego w układach wodnych niskotemperaturowych mamy narzucony typ posadzki w postaci płytek, który nie wszystkim odpowiada.
 
Układy nadmuchowe, które wykonujemy, jesteśmy w stanie zaadaptować do różnej wielkości budynków.
Przy większych domach, np. ponad 300m2, gdzie układ kanałów jest bardziej zaawansowany, a wymagane moce i spręże jednostek nawiewnych są większe, proponujemy również agregaty SkyAir, ale z typoszeregu ERQ, o wielkościach 125-200-250, przystosowane do pracy z obcą jednostką nawiewną i o mocy nominalnej do 30kW.
Oprócz agregatu, Daikin dostarcza jeszcze elektronicznie sterowany zawór rozprężny oraz układ automatyki.
Poniżej przykład montażu takiej kotłowni z jednostką nawiewną Miller, nagrzewnica backup, filtrem elektrostatycznym, nawilżaczem i agregatem pompy ciepła ERQ125.
 
ERQ1
ERQ2
 
Agregat ERQ
 
Możliwości konfiguracji systemu są więc bardzo duże.
Jedynym ograniczeniem są techniczne możliwości schowania kanałów nawiewno-wywiewnych.
Ale przy nowych budynkach, nie ma z tym problemu.