Ustawienie krzywej grzewczej w pompie ciepła

Za oknem temperatura spada, idzie mróz. Nasze podłogowe instalacje grzewcze współpracujące z pompami ciepła muszą dostarczyć do budynku więcej ciepła, a tym samym więcej pieniędzy wyciągnąć z naszej kieszeni. To drugie można nieco ograniczyć. Kluczem do sukcesu jest sterowanie pogodowe i właściwie ustawiona krzywa grzewcza.

Ten temat poruszałem już na blogu… uff jak ten czas leci. Jak wpisałem w polu wyszukiwarki "pogodówka" to wyskoczył mi ten wpis z przed 6 lat. Można sobie przypomnieć 🙂
Idea się nie zmieniła. Sterowanie pogodowe, to nic innego jak zwiększanie się temperatury zasilania wody kierowanej do instalacji grzewczej(podłogówki, grzejników, klimakonwektorów), wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej.
Zależność między jedną, a drugą temperaturą określa tzw. krzywa grzewcza. Brzmi mało przyjaźnie, ale to zwykła prosta przechodząca przez 2 punkty. Od razu lepiej, prawda? 🙂
Tak to wygląda na wykresie pompy ciepła Daikin Altherma od 10 lat. 
 
 
U młodszej konkurencji wygląda to dzisiaj dokładnie tak samo, więc myślę, że wpis przyda się użytkownikom innych pomp.
Od ponad 2 lat, w Althermach serii CB, ten wykres jest dostępny w menu użytkownika i może on sobie samodzielnie korygować ustawienia. (W poprzednich modelach był w menu serwisowym) 
 
Na osi Ta mamy temperaturę zewnętrzną.
Na osi Tt odpowiadającą jej temperaturę zasilania instalacji grzewczej.
Punkty 1-00 do 1-03 odpowiadają za kształt naszej krzywej, komfort cieplny i za koszty eksploatacji.
 
Czy można je policzyć? Wyznaczyć empirycznie?
Teoretycznie tak. Na początku zawsze musimy przyjąć jakieś założenie.
Zacznijmy więc od punktu 1-01.
 
Jest to temperatura zewnętrzna, przy której nasz budynek wymaga ogrzewania.
W aktualnie budowanych domach przyjmuje się, że jest to ok. 15-16 stopni, a w domach energooszczędnych nawet 12 stopni. Możemy też określić tą temperaturę doświadczalnie.
Jak? – po prostu nie włączamy ogrzewania aż temperatura w budynku spadnie poniżej akceptowalnej przez… żonę.
 
Przejdźmy do kolejnego punktu 1-03, czyli odpowiadającej 1-01 temperaturze zasilania. Pozostanę przy podłogówce, jako najbardziej popularnej instalacji współpracującej z pompami ciepła.
Wpływ na wartość 1-03 mają dwie rzeczy. Pierwsza to dolna granica pracy pompy ciepła. W Althermie jest to 25 stopni i nie ustawimy niższej temperatury.
Druga – to oczekiwana temperatura w budynku.
Zauważmy, że aby nasza podłogówka w ogóle grzała, to sama podłoga musi być cieplejsza od powietrza w pomieszczeniu. 
Ile? – no przynajmniej 1 stopnień. Jakaś różnica musi być. A im zimniej na dworze, tym ta różnica musi być większa.
Jeśli więc ustawimy 25 stopni i nasza pompa ciepła pracuje z różnicą zasilanie/powrót, tzw. deltą, 5 stopni (25/20), to średnia temperatury wody w posadzce wyniesie 22,5 stopnia, a temperatura posadzki będzie do niej zbliżona lub nieco niższa. W pomieszczeniu będziemy wówczas mieli ok. 20-21 stopni. 
Im na zewnątrz zimniej, tym bardziej grzejemy, ale sama temperatura posadzki nie rośnie już tak szybko. Początkowo przybliża się do powrotu, a potem spada poniżej.
 
Zwróćmy uwagę na pewien istotny fakt na wykresie.
Jeśli uruchomimy ogrzewanie powyżej temperatury 1-01, np. przy 16-18-20 stopniach, to pompa ciepła będzie utrzymywała stałą temperaturę zasilania 1-03. 
Nie róbmy tego. Dlaczego? – to już temat na inny wpis. Po prostu jak nie ma potrzeby grzania, to nie grzejemy.
 
Przejdźmy do kolejnego punktu 1-00. Można go zinterpretować jako temperaturę obliczeniową naszej strefy grzewczej. Najczęściej są tutaj ustawiane temperatury od -16 do -20 stopni.
Teraz pozostało nam określić temperaturę zasilania 1-02. Tą akurat możemy policzyć. 
Nasz budynek ma jakieś obliczone czy oszacowane zapotrzebowanie na moc grzewczą i każdy m2 podłogówki, przy określonym rozstawie i temperaturze zasilania oddaje określoną ilość wat'ów, która pokrywa straty ciepła pomieszczenia, a sumarycznie – całego budynku.
Zazwyczaj temperatura zasilania mieści się w granicy 30 do 40 stopni. Trzeba ją skonsultować z wykonawcą instalacji.
 
Wydawać by się mogło, że mamy już temat załatwiony.
Owszem, zdarza się, że za pierwszym podejściem ustawiona krzywa grzewcza, sprawdza się w całym sezonie grzewczym. Ale najczęściej trzeba ją skorygować.
Przyczyn jest kilka.
Jedne są zależne od samego użytkownika. 
Jeśli jesteśmy ciepłolubni i preferujemy temperatury np. 23-24 stopnie, to musimy zacząć od wyższych temperatur zasilania, np. 27-28 stopni.
A jeśli jesteśmy zimorodkami, to start ogrzewania czy temperatury zasilania obniżymy.
Inne przyczyny zależą od bezwładności cieplnej samego budynku i instalacji oraz zysków ciepła bytowych i od nasłonecznienia. Np. te ostatnie są niejako stałe, ale im zimniej na zewnątrz, tym ich udział maleje. 
Każdy budynek i instalacja mają pewną bezwładność, czyli opóźnienie w osiąganiu zadanej temperatury w pomieszczeniu po podniesieniu temperatury zasilania i jej spadek po jej obniżeniu. Te temperatury nie zawsze nadążają za sobą. 
Dla naszego komfortu i kieszeni – tą bezwładność właśnie musimy skorygować.
Na szczęście producent Althermy przewidział szereg takich krytycznych sytuacji umożliwiając zarówno prostą jak i bardzo zaawansowaną regulację.
Omówmy je.
 
Jeśli w danym momencie jest nam za ciepło lub za zimno, albo chcemy podnieść/obniżyć temperaturę w budynku – to krzywą grzewczą możemy przesunąć równolegle w górę lub w dół, za pomocą strzałek temperatury i korekty +/- 1 do 10 stopni. Tak duży zakres korekty pozwala dostosować krzywą zarówno dla podłogówki jak i grzejników niskotemperaturowych.
 
Jeśli takie przesunięcie w górę lub w dół wymagane jest przez cały sezon grzewczy, to znaczy, że krzywa była ustawiona zbyt nisko lub za wysoko.
Należy wtedy podnieść/obniżyć temperatury 1-03 i 1-02 o wielkość przesunięcia krzywej grzewczej.
 
Typowym problemem jest przegrzewanie budynku następnego dnia po mroźnej nocy. Kilkugodzinne obniżenie temperatury zewnętrznej podnosi czasem znacznie zasilanie, chociaż w budynku jeszcze nie spadła temperatura.
W Althermie możemy w nastawach serwisowych wybrać uśrednianie pomiaru temperatury zewnętrznej z ostatnich 12-24-48-72h w zależności od bezwładności naszego budynku.
Sugeruję od razu wybrać 24 lub 48h i sprawdzić jak utrzymywana jest temperatura w budynku.
 
Dla pomp ciepła powietrze-woda szczególne są temperatury wokół 0 stopni, na którą nakłada się wysoka wilgotność względna. Cykle odszraniania są wtedy częstsze.
Jeśli nasz budynek i instalacja ma mały bezwład i szybko reaguje na przerwy w zasilaniu, możemy w Althermie aktywować kompensację temperatury zasilania w okolicy 0 stopni ( +/- 2-4 stopnie ) i w tym przedziale podbić krzywą grzewczą o w lub 4 stopnie.
 
Jeśli podczas mrozów jest za zimno, a w pozostałym okresie sezonu jest OK – to znaczy, że krzywa grzewcza jest zbyt płaska i musimy zwiększyć temperaturę 1-02, podnosząc krzywą z lewej strony
 
Jeśli podczas mrozów przegrzewamy budynek, to krzywa jest zbyt stroma i musimy obniżyć temperaturę 1-02 opuszczając ją z lewej strony.
 
Jeśli podczas mrozów jest OK, ale poza mrozami jest za zimno, to musimy mieć bardziej płaską krzywą, ale przesunięta w górę.
Zwiększamy więc temperaturę 1-03, podnosząc krzywą z prawej strony i ewentualnie przesuwamy w prawo temperaturę startu ogrzewania czyli 1-01
 
Jeśli podczas mrozów jest OK, a poza mrozami zbyt ciepło, to krzywa jest zbyt płaska i opuszczamy ją z prawej zmniejszając 1-03.
 
Samo sterowanie pogodowe nie zawsze jest czytelne dla użytkownika, bo nie przekłada się bezpośrednio na temperaturę wewnętrzną.
Czytelny jest termostat ze zrozumiałą temperatura 22 stopnie, a nie koniecznie przesunięcie krzywej grzewczej o np. aktualnej wartości zasilania 28 stopni + 2 stopnie.
Dlatego też często równolegle ze sterowaniem pogodowym korzystamy z termostatu pokojowego.
 
W większości pomp ciepła dostępnych na rynku, termostat pokojowy włącza lub wyłącza pompę ciepła, a sama pompa ciepła utrzymuje temperaturę wynikającą z krzywej grzania.
Jest to rozwiązanie dość ubogie.
Zauważmy, że jedna konkretna krzywa grzania, przy konkretnej temperaturze zewnętrznej jest w stanie zapewnić w budynku tylko jedną temperaturę wewnętrzną.
Nawet jak na termostacie ustawimy sobie 25 czy 28 stopni, to spowoduje on tylko włączenie pompy ciepła i jej pracę wg tej krzywej. Ale nie przesunie jej równolegle w górę.
Możemy od razu ustawić wysoką krzywą grzewczą, a potem gasić ją termostatem, ale to nieekonomiczne rozwiązanie.
W ten sposób z pompy ciepła z płynną modulacją mocy robimy pompę on/off, a to nie ma sensu.
 
W Althermie rozwiązano ten problem i zastosowano automatyczną adaptację krzywej grzewczej.
W nastawach serwisowych zezwalamy na modulacje temperatury zasilania w zakresie +/- 5 stopni.
Jeśli przy zasilaniu np. 30 stopni (które wynika z krzywej grzewczej) w budynku mamy temperaturę 20 stopni, a użytkownik na termostacie Althermy chce ją podnieść do 22 stopni, to pompa ciepła ma zgodę na podniesienie aktualnej temperatury zasilania o maksymalnie 5 stopni, aż w budynku zostanie osiągnięte 22 stopnie.
Czas modulacji, tj. szybkość przyrostu temperatury zależy od kolejnej nastawy serwisowej, jaką jest bezwładność instalacji lub inaczej typ emitera. Przy małej objętości wody, instalacjach grzejnikowych czy klimakonwektorach, bezwład instalacji określamy jako mały.
Natomiast przy podłogówce i dużych objętościach instalacji – jako duży.
Sytuacja jest analogiczna przy obniżeniu temperatury na termostacie. Zamiast wyłączenia pompy ciepła, mamy modulację zasilania w dół, oczywiście do dolnej granicy mocy pompy ciepła.
 
Mam nadzieję, że samodzielne poruszanie się po krzywej grzewczej będzie teraz dla użytkowników łatwiejsze.

80 komentarzy do “Ustawienie krzywej grzewczej w pompie ciepła

 1. Mysław

  Tego szukałem… wprawdzie, nie mam Althermy (AlphInnotec), ale rozumiem już co i jak i dlaczego u mnie (to jeszcze wtórna sprawa chyba z instalacją hydrauliczną), albo mam ciepło na górze, albo ciepło na dole… albo jest w miare w całym budynku ale wtedy PC łazi całymi dobami.. na niskiej mocy (inwerter)… pozdrawiam

  Odpowiedz
  1. Grzegorz

   witam serdecznie. Nie wiem czy odczytasz, ale nie mogę sobie z tym poradzić – mam inwerter Alpha Innotec WZSV – ale cos nie tak – zżera mnie bardzo. może mógłbyś pomoć ?

   Odpowiedz
 2. Wojtek

  "Jeśli więc ustawimy 25 stopni i nasza pompa ciepła pracuje z różnicą zasilanie/powrót, tzw. deltą, 5 stopni (25/20), to średnia temperatury wody w posadzce wyniesie 22,5 stopnia, a temperatura posadzki będzie do niej zbliżona lub nieco niższa. W pomieszczeniu będziemy wówczas mieli ok. 20-21 stopni. 

  Im na zewnątrz zimniej, tym bardziej grzejemy, ale sama temperatura posadzki nie rośnie już tak szybko. Początkowo przybliża się do powrotu, a potem spada poniżej."

  Witam Panie Adrianie. Czy mógłbym prosić o wytłumaczenie dokładniej jak to jest z tymi temperaturami posadzki podczas grzania? Szczególnie ostatnie zdanie. Mam PC on-off mocno przewymiarowaną więc nie grzeję wg krzywej tylko wg termostatu z maks. Tz=35C, dt=4K.Grzejąc tylko w taniej taryfie pompa rzadko kiedy dochodzi do temperatury 35C, może podczas mrozów -15/-20C jak pracuje w nocyponad 4-5 godzin ciurkiem. Jeśli mam 9cm wylewki to jakie temperatury osiąga posadzka podczas takiego grzania?

  Mam nadzieję, że jasno się wyraziłem o co mi chodzi. Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Najlepiej pomierzyć, bo ta temperatura jest wynikowa i zależy od rozstawu podłogówki, grubości wylewki, jej pokrycia, odbioru ciepła. Będzie ona pomiędzy temperaturą powrotu a pomieszczenia.

   Odpowiedz
 3. Jacek

  Jak to wygląda w Althermach HT?

  Będzie to pierwsza zima gdzie będę się ogrzewał tą pompą, panowie instalatorzy też sugerowali nastawe "Pogodówka" lecz tam chyba nie ma możliwości zmiany krzywej grzewczej.

  Jakie nastawy powinienem wykonać aby było ekonomicznie. 

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   W Alhermie HT wszystko jest w instrukcji obsługi dostępnej dla użytkownika. Ustawia się krzywą grzewcza, tak jak to opisano w powyższym wpisie (pierwszy kod 3). Dodatkowy plus w HT jest taki, że użytkownik w trakcie sezonu, jednym przyciskiem może przejść z ogrzewania pogodowego na bezwzględne lub pokojowe.

   Odpowiedz
 4. Tomek

  Dzień Dobry,

  Czym dokładnie jest dolna granica wody wylotowej oraz górna granica wody wylotowej? Pompa Panasonic ALL IN ONE Aquarea 5Kw.

  Odpowiedz
 5. Jakub

  Dzień dobry, dom jest jeszcze w trakcie wykończania, ustawiłem krzywą grzewczą:
  1-00 – -5st.
  1-01 – 15st.
  1-02 – 30st.
  1-03 – 25st.

  Dodatkowo w ustawieniach obniżyłem tryb komf. o -8 st. a eko o -10 st. Temperatura w budynku utrzymuje się na poziomie 22,5 st., co mogę zrobić aby pompa nie włączała się w godz. 6-21?
  PS. Srednia temp zew. (z 24h) ok 3 st., Harmonogram – tryb eko 4-22, komf 22-4, pompa pracuje praktycznie non stop, ale ma bardzo niskie zużycie prądu (ok. 2 kWh przez 6h)

  Chciałbym doprowadzić do sytuacji, w której utrzymuje temperaturę na aktualnym poziomie, ale pompa grzeje tylko w trybie komf. w godz. 22-4, w ciągu dnia włącza się tylko w razie zapotrzebowania na CWU, rzadko załącza sprężarkę.

  Dom 160 m2, zapotrzebowanie ok 4,5kW, podłogówka na całości, spadek temp. bez ogrzewania, w ciągu doby ok. 1 st (przy 5 st. na zewnątrz)

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Dość dziwne ustawienia. Od czerwca wszystkie Althermy są uruchamiane przez AFSDA (inaczej nie ma gwarancji), czyli autoryzowany serwis. Ma on obowiązek omówić z klientem ustawienia, i wreszcie powinien Pan mieć bezpośredni kontakt do serwisu. Proszę popatrzeć jeszcze raz na rysunek z wpisu. Czy poniżej -5 stopni ma już być tylko stała temperatura zasilania +30 stopni? Krzywa jest bardzo płaska. Przełożenie temperatury wewnętrznej na zasilanie w jeszcze nie eksploatowanym budynku nie jest takie oczywiste i proste. Łatwiej będzie przejść na sterowanie termostatem pokojowym.
   Jeśli jednak ma być zasilanie i harmonogram, to trzeba odnieść się do zapotrzebowania na ciepło i temperatur na jakie była dobierana podłogówka.
   Sugeruję pozostać w zakresie 25-26 do 30-35 stopni przy temperaturach zewnętrznych od +15? (Może nawet niżej w tak ciepłym domu) do -20.
   Ustawianie płaskiej krzywej i obniżanie jej o -8 i -10 stopni dla komfort i eko jest bez sensu.
   Godziny pracy pompy (on/off) uzyska Pan na zasadzie: temperatura taka jak ma być w godzinach pracy i temperatura znacznie obniżona (np. Te -8, -10) dla uzyskania off lub tylko tyle obniżona, by w godzinach drogiej taryfy temperatura nie spadła poniżej jakiegoś akceptowalnego minimum (czyli wejście w drogą przy mrozach).

   Odpowiedz
   1. Jakub

    Czy praca ciągła spreżarki na bardzo niskim poborze (ok 300W) jest dla niej zdrowa, czy może lepiej, żeby miała jakieś przerwy (niestety zmiana ustawień powoduje że włącza i wyłącza się kilka razy na godzinę 🙁 zużywając przy okazji więcej prądu)

    Odpowiedz
     1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

      Nawet 🙂 można wręcz powiedzieć, że warunki do pracy ma idealne. Na tyle ciepło, że nie musi się odszraniać i na tyle zimno, że jest zapotrzebowanie na ciepło i jest jego odbiór.

   2. Piotr

    Witam Pana. Wlasnie wprowadzilem sie do apartamentu w ktorym jest bolier Nibe Fighter 310p. Jest to ogrzewanie podlgowe z ktorym nigdy nie mialem do czynienia niestety. Mieszkanie znajduje sie w Anglii i nie za bardzo mam kogo zapytac o rade. Jak ustawic krzywa i przesuniecie krzywej na tym modelu zeby nie kosztowalo to zbyt duzo. Na chwile obeca przy wlaczonej pompie zuzywa ok 12kwh na godzine i niestety dosc drogo to wychodzi. Czy bylby pan w stanie doradzic mi co moge z tym zrobic? Szukalem na forach angielskich ale niestety nie za wiele moge znalezc. Wyglada na to ze znajduje tylko skargi ze koszt ogrzewania to 300 funtow miesiecznie. Jestem pewien ze nie musi takoe byc. Patrzac na moje rachunki wczesniejsze to kwestia 80 funtow miesiecznie. Skok do 300 to dosc duzy skok. Bede wdzieczny za wszelka pomoc.

    Odpowiedz
    1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

     Ta pompa to specyficzny produkt. To tak naprawdę połączenie elektrycznego kotła grzewczego z pompą ciepła do cwu typu kompakt, która wykorzystujące powietrze wentylacyjne. Nie ma włączonej wentylacji, to nie mamy pompy ciepła tylko kocioł elektryczny. Odzyskujemy więc trochę ciepła, które włożyliśmy do budynku grzałką elektryczną, z powietrza z budynku. Nie ma perpetum mobile, a rachunki są jakie są. Cudów nie ma i niczego tu nie doradzę.

     Odpowiedz
 6. Michał

  Nie do końca rozumiem jak działa Delta przy pompie działającej w oparciu o krzywą grzewczą z płynną modulacją. Do tej pory byłem przekonany, że pompa dąży do zerowej różnicy, a następnie wyłączą sie i oczekuje na spedek o delte i znów się załącza, ale to by była pompa typu on/off. Czy mógłby Pan wytłumaczyć jak się ma delta w przypadku płynnej modulacji i krzywej grzewczej?  

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Altherma pracuje tak, by utrzymać zadaną temperaturę zasilania wynikającą z krzywej grzewczej lub ręcznej nastawy. Moduluje zarówno mocą jak i przepływem, by utrzymać przy tym zadaną dt.
   Jak nie umie osiągnąć nastawy to podnosi moc. Jak wychłodzenie (odbiór ciepła) jest duże i dt rośnie powyżej zadanej, to dodatkowo zwiększa przepływ. I odwrotnie.
   Dt maleje to zmniejsza przepływ, zasilanie rośnie, to zmniejsza moc.
   Jeśli dołożymy do tego termostat pokojowy, to pompa dalej utrzymuje nastawę zasilania wynikająca z ręcznej nastawy lub krzywej grzewczej.
   Przy ręcznej nastawie, która musi być stosunkowo wysoka, np. 40 stopni, pompa będzie tak długo utrzymywała te 40 stopni, aż w pokoju będzie np. żądane na termostacie 22 stopnie. I wyłączy się. (Dlatego nastawa ręczna musi być dość wysoka, tj. na tyle wysoka, by uzyskać w domu 22-24 czy nawet 26 stopni.
   Przy krzywej grzewczej, z której wynika np. 35 stopni, podnoszenie na termostacie z 22 do 24 czy 26 nic nie da, jeśli na zasilaniu ciagle będzie to samo 35 stopni. Po to właśnie jest parametr modulacji, by pozwolić pompie podnosić zasilanie w stosunku do krzywej o 1-2-5 stopni, aż do momentu w którym w pomieszczeniu osiągniemy żądaną temperaturę. I odwrotnie – obniżanie temperatury na termostacie powoduje obniżenie krzywej grzewczej. Krótko mówiąc, w każdej chwili Altherma utrzymuje temperaturę dostosowaną do aktualnych potrzeb użytkownika, strat ciepła budynku i temperatury zewnętrznej.

   Odpowiedz
   1. Michal

    Panie Adrianie, czy jest wskazane „zmusiac” pompe ciepla zeby pracowala na co najnizsej temperaturze zasilania wody? Pytam, czy tylko komfort cieplny jest jedynym faktorem ktory bierzemy pod uwage… Naprz ja staram sie krzywe ustawic tak zeby miec co najnizsza temperature 1.03 zasilania i jednoczesnie miec na Madoce 22,5 stopni… Po prostu przesuwalem punkt 1.01 do nizszej temperatury otoczenia… Ma to sens? Dziekuje

    Odpowiedz
    1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

     Nie musi Pan pompy do niczego zmuszać. Pompa pracuje tak, jak jej użytkownik „każe”
     Jak Pan naniesie sobie te dwie linie na wykres, to wszystko stanie się jasne.
     Przesuwając 1.01 w lewo, obniża Pan temperaturę zasilania, ale pośrednio.
     Powyżej 1.01 będzie stała wartość 1.03, a poniżej 1.01 będzie rosła do 1.02
     Jedno zasilanie, to jedna temperatura wewnętrzna.
     Jak jest Madoka, to zapewne ma modulację, która nałoży się na pana krzywą/prostą
     Jak nie ma modulacji, to działa, jak zwykły on/off
     Przesuwanie 1.01 zależy od tego jak ciepły jest budynek.
     Krótko mówiąc, to ta temperatura zewnętrzna, przy której budynek potrzebuje już ogrzewania.
     A ponieważ pompa nie grzeje niżej niżej niż 25 stopni, to powyżej 1.01 jest właśnie stałe zasilanie.

     Odpowiedz
 7. Marcin

  Witam

  Użytkuje pompę gruntową Nibe 1245 8kW, dzieki powyższemu opisowi, cos już do mnie dociera, wcześniej zdawałem sie na to co ustawi serwisant. Nie narzekam, ale fajnie jednak miec jakąś wiedzę o takim sprzęcie we własnym domku 😉

  Interesuje mnie jeszcze jedna sprawa, poniżej wklejam link jak wyglada moja krzywa. moje pytanie, ta wartość "3" na czerwono specjalnie ja podkresliłem, co oznacza?

  https://www.fotosik.pl/zdjecie/30a18993bae1a1af

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Jest to nr krzywej grzewczej, której nie tworzymy poprzez określenie temperatur, a wybieramy z całego pęku krzywych. Jest to opisane w tym wpisie z przed 6 lat. Współczynnik lub nr krzywej określa jej kat nachylenia oraz wielkość wzrostu temperatury zasilania wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej.

   Odpowiedz
   1. Jakub

    W którymś z wpisów pisałeś o zmianie temperatury na czujniki zewnętrznym ponieważ podawał on o 1 czy 2 stopnie za dużo. Podpowiesz gdzie można znaleźć to ustawienie?

    Odpowiedz
 8. TrueMan

  Witam,

  mam pompę SmartHeat Bravour i008 z inwerterem. Krzywa ustawiona następująco:
  X1 – 18
  Y1 – 22
  X2 – -20st
  Y2 – 30st

  Efekt jest taki że przy domu 200m pompa działa całą dobę z niewielką wydajnością pobierając 0,7-0,9kW/h. Korzystam z G12w i chciałbym ją ustawić na intensywniejszą pracę w godzinach 22-6 oraz 13-15.

  Co Pan radzi w takiej sytuacji?

  Zejść z minimalną do powiedzmy 19st (+/- 2K) oraz np 23st w tanich?

  Pompa ma też na stałe ograniczone obroty maksymalne toteż nigdy właściwie nie dochodzi do spełniania warunku oczekiwanego jeśli chodzi o zasilanie – czy to właściwy krok?

  Delta zasilanie/powrót jest stały i nie przekracza 2,5-3st (w pierwszym roku grzania było 5-7st).

  Będę wdzięczny za sugestie.

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Nie znam logiki sterowania tej pompy, a informacji w sieci (instrukcje) w zasadzie nie ma.
   Powyżej, w moim komentarzu z 13.11 wyjaśniłem jaka działa połączenie pogodówki z termostatem w Althermie i z funkcją modulacji.
   Skoro chce Pan operować temperatura pokojową, to trzeba podnieść krzywą, a termostat pokojowy ustawić na pracę tylko w godzinach taniej taryfy. Rozumiem, że Bravour nie zmoduluje temperatury zasilania i jej nie podniesie przy podniesieniu nastawy na termostacie pokojowym. Pozostaje więc wysoka krzywa i tryb on/off godzinowy.

   Odpowiedz
   1. TrueMan

    NIe znalazłem informacji żeby Bravour robił takie rzeczy z krzywą jak Atherma więc chyba faktycznie pozostaje opcja ON/OFF w godzinach szczytu… czyli logicznie rzecz biorąc coś czuję że bardziej opłaca się bazować na bieżącej temp. powrotu.

    Jaką odstępstwo w K standardowo ustawia Pan w Athermach? Po artykule wnioskuję że ustawiona temp 23st / 2K włączy pompę przy zejściu poniżej 21st – oraz wyłączy po przekroczeniu 25st. Jest jakaś standardowa wartość tego odchylenia?

    Czy Atherma również pozwala ustalić odcylenie w K pracy sprężarki (czyli kiedy sprężarka ma zwiększać/zmniejszać obroty)?

    Odpowiedz
    1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

     Nie bardzo wiem, co Pan ma na myśli pisząc odstępstwo w K. Myli Pan też histerezę z modulacją temperatury zasilania. Modulacja może pracować w zakresie +/- 1-5 stopni od obliczeniowej temperatury wynikającej z krzywej grzewczej. Zamiast modulacji, altherme można zaprogramować tak, by w godzinach taniej taryfy pracowała z zasilaniem krzywa grzewcza + 1-10 stopni, a w drogiej – krzywa grzewcza – 1-10 stopni.
     Natomiast dokładność termostatu (odczyt/nastawa) może wynosić 0,5 lub 1 stopień, a histereza (zakres reakcji termostatu), którą również się ustawia – 1 do nawet 6 stopni. Na koniec można ustawić +/- 5 stopni korektę odczytu, jeśli termostat nie do końca jest w miejscu reprezentacyjnym.

     Odpowiedz
     1. TrueMan

      SmartHeaty mają to odchylenie opisane jako K.
      czyli
      1 – grzanie ustawione domyślnie na 22st
      2 – redukcja zwykle o 3K
      3 – temp redukcji 19st.

 9. TrueMan

  Czyli pompa się zatrzyma jeśli osiągnie zadaną temp + ustawiona różnca – oraz włączy się jeśli temp spadnie poniżej zadaną + różnica.

  W praktyce wygląda to tak – ustawiam temp 22st i 2K. To K to po prostu "stopnie temp ale bez podawania + czy -". czyli pompa przestanie grzać po osiągnięciu 24st (22+2K) oraz włączy się jeśli temp spadnie poniżej 22st-2K (20st).

   

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Nie potrafię powiedzieć co zrobi pompa SmartHeat, ale z opisu wynika, że to najzwyklejsza i dość duża histereza termostatu. Krótko mówiąc jak chcemy mieć 22 stopnie, to musimy godzić się na temperaturę wahającą się od 20 do 24. Z braku bardziej sensownego sterowania (modulacja mocy i przepływu), producent zabezpieczył się w ten sposób przed … No właśnie przed czym? Czyli ten SmartHeat, to taki pseudo inverter.

   Odpowiedz
 10. paulutek

  witam

  Panie Adrianie mam pompę od paru miesięcy Daikina z altthermą  na wyświetlaczu pokazuje temp.47 stopni,  a w domu ok.16-17 stopni dodam ze dom jeszcze nie ocieplony.Czy podłogówka zapowietrzona?

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Z jednej strony takie zapytania na blogu są miłe, świadczą o zaufaniu klientów, ale z drugiej – nie da się pompy ciepła i instalacji „leczyć” na odległość, a zwłaszcza przy takich szczątkowych informacjach. A poza tym, przecież ta pompa nie wstawiła się razem z instalacją do budynku sama. Ktoś wykonał instalację, dobrał pompę, skonfigurował parametry pracy, uruchomił – i to jest osoba pierwszego kontaktu, do której należy się zwrócić z takim podstawowym zapytaniem.

   Odpowiedz
 11. marcin

  Witam własnie odpalono mi Altherme 8kw teraz krzywa -3 , przy temp zewn. ok 5* temp zasilania ok 25,6* powrót to ok 21,5* temp w domu to 19* pompa chodzi od 5 dni więc penie jeszcze wygrzewa dom , pytanie czy lepiej pozostać na krzywej grzewczej czy docelowo przenośić sterownik do pokoju i przestawić na temp pokojową ? i czy każde zejście temp powrotu poniżej 20* nawet 19,9* będzie uruchamiać grzałki , czy tylko w okreslonych warunkach ? Dodatkowo CWU na razie wyłączona bo nie mieszkamy jeszcze , a czujnik temp CWU pokazuje różne temp jednego dnia jest 22* , a na drugi miałem 50* skąd takie skoki skoro CWU wyłączone ?- pozdrawiam

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Każdy dom jest inny i nie można jednoznacznie odpowiedzieć który rodzaj sterowania będzie lepszy. To nie tylko kwestia samej instalacji, ale i upodobań użytkownika.
   Logika sterowania grzałkami nie zależy tylko od powrotu, ale od szeregu innych nastaw, w tym od punktu równowagi – czy jest aktywny i jaka jest jego wartość .
   Co do cwu – czarów nie ma. Pytanie czy jest wyłączona czy dezaktywowana.
   Zapewne działa funkcja dezynfekcji zasobnika.
   To kwestie do omówienia z serwisem, który uruchomił i skonfigurował pompę.

   Odpowiedz
 12. marcin

  Dziekuję za odp. dla optymalizacji kosztów grzanie krzywą czy termostatem pokojowym ma znaczenie ? zakładając oczywiście że temp. w domu jast taka sama .

  Odpowiedz
 13. Sławek

  Pan Adrian twierdzi, że krzywa to prosta przechodząca przez 2 punkty. Posta do końca nie czytałem ale sądząc po pozostałych publikacjach ma się to do prawdy tak jak ta prosta. Pozdrawiam

  Odpowiedz
 14. marcinolczyk

  Mam pompę 1245 Nibe, nie mam kontaktu z moim serwisantem. Teraz mam krzywą ustawioną na 29 stopni temp zasilania przy 0 stopni na zewnątrz. Jest juz ciepło chciałbym żeby pompa ogrzewała tylko wode, podłogówki juz nie grzać. Jak ustawić krzywą? tzn jakie temperatury na nie ustawić? 

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Jeśli pompa jest w trybie auto, to trzeba zmienić wartości temp. Zewnętrznych przy której następuje wyłączenie ogrzewania lub wejść w tryb ręczny i po prostu wyłączyć ogrzewanie. Ale tutaj nie trzeba wzywać serwisanta, tylko zapoznać się z instrukcja obsługi.

   Odpowiedz
 15. marcinolczyk

  Poczytałem przez noc instrukcję, ustawiłem krzywą temperatury zewnetrznej na 15 stopni, wtedy krzywa zasilania podłogówki ustawiła się na 20 stopni, zresztą nie da się chyba poniżej 20 stopni, bo nawet jak temp zew. ustawiam na 30 stopni to temp zasilania dochodzi tylko do 20 stopni, nie da się nizej?

  Odpowiedz
  1. Piotr

   To chyba powinno być w ustawieniach zaawansowanych-> ustawienia trybu auto (4.9.2). Tam jest opcja "wyłącz ogrzewanie" i temperatura przy jakiej ma to nastąpić.

   Odpowiedz
 16. rufik

  A jak wygląda temat podłogówki, która ma bezwładność rzędu 12-15 godzin (lub więcej)? Otóż mam tzw. „płytę grzejną”, czyli po prostu podłogówkę zatopioną w 20cm betonu, grzeje więc 60-70 ton.
  Czy Altherma 3 + EKRUDAS tutaj sobie po iluś dniach spokojnie ogarną to? Czy warto ingerować w menu serwisowe w opcję uśredniania pomiarów (mam teraz na 24h ustawione)?

  Odpowiedz
 17. Domink

  witam,
  dopytam o delte temp. zasialnia.
  co bedzie lepsze dla pompy i jej efektywnosci…
  – delta 3st. i temp zasilania 33 – bo w tedy pompa obiegowa dziala mi z wiekszym przeplywem i jest odczuwalny komfort termiczny w przypadku wykorzystania mieszanych emiterow ciepla tzn . grzejniki PV2 + podloga…
  – czy delta 5 lub wiecej…. co wymusza w moim przypadku wieksza temp. zasialnia np 37 stopni.

  – i dlaczego w nowych altermach delta dla grzejnikow jest stala i wynosi 8 stopni ?

  Odpowiedz
 18. bpal

  Witam mam altherme 3 – 8kw
  czy załączanie się 5-6 razy na godzine po 2-4 min sprężarki jest prawidłowe?
  przy obecnych warunkach pogodowych tj ok 15-20 *C w dzień i ok 5-7 *C w nocy pompa zużywa w nocy ok połowę kWh energii mniej niż w dzień? np w nocy 3 kWh a w dzień 6 kWh czy to normalne?
  działa na krzywej grzewczej w domu 23*C równo w dzien i noc

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Od ponad 2 lat pompy ciepła Daikin objęte są bezpośrednim wsparciem technicznym producenta (infolinia techniczna na naklejce serwisowej) oraz uruchamiane są przez serwis autoryzowany. Prosze zwrócić się z zapytaniem do serwisu, który uruchamiał pompę lub działu technicznego producenta.

   Odpowiedz
 19. ares

  Witam , mam to samo co kolega bpal… Pompa ciepła altherma 3 – 8kw ktora załancza sie 5-6razy na godzine po kilka minut , czy to jest zdrowe… dla sprezarki??

  Odpowiedz
 20. Jacek

  witam , jest możliwość zmiany różnicy temperatury pomiędzy zasilaniem i powrotem ? mam bardzo mały przepływ wody 7-13l w porywach 15,5l ze względu na drewno na podłodze co stanowi juz jakąś izolację i mniej ciepła oddawane jest ale chciałbym bardziej równomiernie rozłożyć temperaturę bo podłogówka jest rozłożona co 15cm.

  Odpowiedz
   1. Jacek

    Dziękuję za odpowiedź, Ja rozumiem to tak, że przepływ jest mniejszy bo opór cieplny jest duży i przez to spadek temperatury na całej długości linii jest mały i pompuje mniej wody żeby utrzymać tą różnicę 5stopni – dobrze to rozumiem? Przepływ wody w granicach 7-9 jest normalny? W którym miejscu znajdę te ustawienia?

    Odpowiedz
 21. Anders

  Witam, przy sterowaniu temperaturą zasilania w opcjach jest wybór pracy „ciągła” lub „próbkowanie” a przy sterowaniu termostatem w pokoju mamy do wyboru „ciągła” i „na żądanie” . Które ustawienia według Pana są korzystniejsze i jakie mają wady i zalety?

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   To jest temat na cały wpis i może niekoniecznie na ten blog 🙂
   Musi Pan to skonsultować z serwisem, który uruchamiał Panu pompę ciepła. Tym bardziej, że to nastawy serwisowe.

   Odpowiedz
   1. Anders

    Pan który uruchamiał mi pompę tylko odsyła do instrukcji (mnie jako użytkownika instrukcja dla instalatorów nie powinna interesować) i chyba brakuje mu dużo wiedzy.

    Odpowiedz
    1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

     Od ponad 2 lat pompy ciepła Daikin uruchamiane są przez autoryzowany serwis i do tego objęte są wsparciem technicznym producenta (nr infolinii technicznej na naklejce serwisowej). I tam klient końcowy powinien w pierwszej kolejności kierować zapytania. Nie mając wiedzy o konkretnej instalacji, trudno jest komentować (i do tego publicznie) czyjeś ustalenia, nastawy serwisowe czy działania. Jeśli jednak ma Pan problem, to proszę o kontakt mailowy na karbon@karbon.com.pl – postaram się pomóc

     Odpowiedz
 22. Tomek

  Witam
  Pompa panasonic tcap 9kw. Uruchomiona.od.tygodnia na 1pietrze sterowniki salus. Czylepiej by jak wczesnien prackwala na wyzszym parametrze i wylaczala sie np przy 16st. Czy tak obnizac krzywa az jej praca stanie sie ciągla utrzymujac te 16st. Dom nie zamieszkaly.

  Odpowiedz
 23. Piotr

  Bardzo to skomplikowane. Ja kupiłem w Chinach pompę powietrze woda o mocy czy 18kw. Kosztowała około 10.000 zł z całym osprzętem i zbiornikami. Nie ma żadnej pogosowki. Jest tam tylko termostat Wi-Fi. Pompa ogrzewa dom o powierzchni 180 M2 13 kaloryferów i dwie łazienka z podłogowa. Dom przez pierwsze dwa lata miał piec kondensacyjny i gaz z butli. Po instalacji pompy bez jakichkolwiek zmian w kotłowni koszty ogrzewania spadły ponad 2 krotnie. Instalacja to też kwestia podłączenia dwóch rurek w obieg grzewczy który już istniał. Czasem zastanawiam się czy te skomplikowane procedury i programowanie nie jest tylko po to aby zniechęcić ludzi. Pompa pracuje czwarty rok i już dwukrotnie się zwróciła. Pozdrawiam.

  Odpowiedz
 24. Michał

  U mnie Daikin taktował przy cieplejszych dniach oraz było minimalnie za zimno w dodatnich temperaturach. Pomogło podniesienie krzywej na zasilaniu oraz rozciągnięcie krzywej w parametrze Ta 1-01 co zrobiłem wczoraj. Mam taryfę G12w teraz pytanie co zrobić z harmonogramem tygodniowym? Brak bufora w instalacji. Do tej pory miałem ustawiony -2 w drogiej taryfie i 0 w taniej. Jeśli go tak pozostawię to w drogiej taryfie pompa zacznie znowu taktować, bo harmonogram obniży temperaturę zasilania o 2 st. Zwiększyć harmonogram na 0 w drogiej i +2 w taniej? Tylko to może znowu zaowocować przegrzewaniem. Czy może ustawić w drogiej tak duży minus żeby w ogóle się nie uruchamiała? Tylko czy wtedy analogicznie nie dojdzie do wychłodzenia?

  Odpowiedz
 25. Paweł

  Witam, proszę o podpowiedź. W zakupionym domu mamy pompe ciepła. Z garażu zrobiliśmy pokój i dołożyliśmy również tutaj podłogówkę. Niestety od 2 lat walczę z za niską temperaturą w tym pomieszczeniu i nie wiem od czego tak się dzieje. Termostat ustawiony np na 23,a w pokoju 19-21 stopni. Zastanawiałem się nad zmianą krzywej – ale ustawienia na pompie mam tylko 1 – 10 (aktualnie na 1). Aktualnie ustawiona temp. zasilania na 24 stopnie. Dodam że pomieszczenie ocieplone jak cały dom + nowe okno tarasowe.

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Jeśli w pokoju jest zimno, to trzeba do niego dostarczyć więcej ciepła. Więcej znaczy wiekszy/dodatkowy grzejnik lub wyciągnięcie z istniejącego grzejnika więcej ciepła. Więcej ciepła wyciągniemy przez zwiększenie temperatury zasilania. Zwiększenie temperatury zasilania opisane jest w instrukcji obsługi. Nic innego się nie wymyśli.

   Odpowiedz
 26. Mirek

  Super wpis (choć ma już parę lat :-). Napisał Pan:

  “Zwróćmy uwagę na pewien istotny fakt na wykresie.
  Jeśli uruchomimy ogrzewanie powyżej temperatury 1-01, np. przy 16-18-20 stopniach, to pompa ciepła będzie utrzymywała stałą temperaturę zasilania 1-03.
  Nie róbmy tego. Dlaczego? – to już temat na inny wpis. Po prostu jak nie ma potrzeby grzania, to nie grzejemy.”

  Czy powstał jakiś wpis na ten temat? Co w praktyce powiniem zrobić w menu dla Daikin Altherma 3?

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Nie ma innego wpisu, natomiast chodzi o to, że pc ma pewną moc minimalną, poniżej której nie zejdzie. I jeśli „każemy” jej grzać, a nie będziemy tego ciepła odbierać, to będzie się w koło włączała/wyłączała.
   A co do ustawień Althermy 3 – użytkować zgodnie z instrukcją obsługi.

   Odpowiedz
 27. mariusz

  Witam
  Posiadam pompę ciepła rotex hpsu 8kw z 2012r i mam w związku z tym pytanie.
  Którym parametrem mogę zwiększyć histerezę podczas ogrzewania pomieszczeń ?
  Czy w tym modelu w ogóle jest możliwa ręczna regulacja histerezy ?
  Bardzo proszę o pomoc.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 28. Jacek

  witam , w przypadku ustawienia uśredniania pomiaru temperatury zewnętrznej z ostatnich 12-24-48-72h pompa ciepła przewiduje że za kilka godzin ochłodzi się na zewnątrz i odpowiednio wcześniej zaczyna grzać? żeby ciepło , które powinno być oddane pod wieczór nie było oddane po kilku godzinach?. Jest możliwość skonfigurowania kilkugodzinnego wyprzedzenia?

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Niestety pompa niczego nie przewiduje. Taka mądra to na nie jest. W uśrednianiu chodzi o to, by w trakcie mroźnej nocy nie zaczęła gwałtownie podnosić zasilania. Wtedy następnego dnia, kiedy rano zaświeci słoneczko i temperatura podskoczy o kilka stopni mamy przegrzany budynek. Zasilanie obliczane jest wg krzywej grzewczej, a ta z kolei wg uśrednionego pomiaru temperatury, a nie chwilowego.

   Odpowiedz
   1. Jacek

    Zdarzało mi się że po nocy gdzie było -10 a następnego dnia ok 0 ze słońcem faktycznie trzeba było wietrzyć bo było 25-26C w domu. Dziękuje bardzo za podpowiedź. Przy okazji jak już jestem może uda się rozwikłać jeszcze jedną sprawę. Mam u siebie założony zawór nadmiarowo-upustowy przymknięty na 3/5 Większość Czasu gdy pracuje pompa cyrkulacyjna mam przepływ wody w granicach 12l/m.( Czasem jest 14-16l/m ) Wszystkie obiegi wyregulowałem rotametrami i udało mi się opcjonalnie ogrzać wszystkie pomieszczenia poza jednym. Staram się utrzymać przepływ ok 1l/m. Jedno pomieszczenie jest chłodniejsze i w nim rotametr mam odkręcony na max ale przepływ wody w nim jest w granicach 2,5l/m. Gdy przymknę zawór nadmiarowo upustowy do 4/5 lub bardziej przepływ spada do 10l/h i to powoduje większy przepływ przez ta pętle (nieco powyżej 3,5l/m) i wtedy wszystko jest super w każdym pomieszczeniu. Niestety w nocy jak jest temperatura ok 0 gdzie odszrania jednostkę zew. pojawia się błąd 7h-06. Jest jakiś sposób by rozwiązać ten problem a nie dusić pozostałych pętli?

    Odpowiedz
    1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

     Proszę wybaczyć, ale nie serwisujemy pomp online, bo robi się z tego niekończąca się korespondencja. Zarówno na blogu jak i mailowa. Proszę skontaktować się z instalatorem/serwisem.

     Odpowiedz
 29. Łukasz

  Dzień dobry,
  gratuluję pięknego opracowania!

  Mam pytanie do słów:

  „(…) Możemy od razu ustawić wysoką krzywą grzewczą, a potem gasić ją termostatem, ale to nieekonomiczne rozwiązanie.
  W ten sposób z pompy ciepła z płynną modulacją mocy robimy pompę on/off, a to nie ma sensu.”

  – czy będzie to miało jakieś znaczenie (zwłaszcza ekonomiczne) w przypadku pompy ciepła typu ON/OFF, że ustawimy wysoką krzywą grzewczą i będziemy sterować grzaniem tak naprawdę za pomocą termostatu pokojowego?
  (Zakładam oczywiście sensowne histerezy, żeby p.c. nie włączała i nie wyłączała się co chwilę. Np. moje testy dla histerezy 0,3 st. C w domu, przy temp. zewnętrznej 0-1 st. C, dały 75-120 min. pracy i 60-80 min. przerwy.)

  Będę ogromnie wdzięczny za rzetelną odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie!

  Odpowiedz
 30. Areq

  Czy mógłby ktoś łopatologicznie wyjaśnić, co ten parametr robi i jaką wartość najlepiej ustawić z punktu widzenia ekonomii/komfortu?

  dT1SH ustawia różnicę temperatur między temperaturą wody na wylocie pompy ciepła (T1) a temperaturą zadaną wody na wylocie pompy ciepła (T1S), powyżej której pompa ciepła dostarcza podgrzaną wodę do terminali ogrzewania podłogowego.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *