Jak mądrze wybrać pompę ciepła

Na przestrzeni ostatnich lat poruszałem już kwestie wyboru pompy ciepła w oparciu o jej moc, typ(LT czy HT) i rodzaj(gruntowa, powietrzna, hybryda), a także całą otoczkę związaną z wyborem producenta i firmy wykonawczej. Temat jednak stale wraca i wraca.
Dzisiaj kolejne podejście 🙂

Pomijając tych, którzy są wierni danej marce czy mają 100% zaufanie do firmy wykonawczej, ścieżka prowadząca do wyboru pompy ciepła przez inwestora jest dość typowa.
Mając w ręku w projekt czy charakterystykę energetyczną, czyta on(a przynajmniej próbuje), jaka moc grzewcza jest potrzebna do jego budynku, wrzuca zapytanie na forum budowlane, do firmy wykonawczej czy do wujka google i… tutaj zaczynają się pierwsze schody.
Na ogół okazuje się, że zapotrzebowanie z typowego projektu jest grubo przeszacowane.
Powody są dwa.
Pierwszy – architekt nie zawsze orientuje się w branży sanitarnej, o pompach ciepła nie wspominając. Niechętnie też zleca takie obliczenia projektantom sanitarnym z uwagi na koszty, więc w projektach powielane są często kwiatki typu: zapotrzebowanie na c.o. 12 kW, zapotrzebowanie na cwu 6 kW, zaleca się kocioł gazowy 24 kW i potem inwestor do budynku 170m2 szuka pompy ciepła o takiej właśnie mocy.
Drugi powód – nawet kiedy już w projekcie budowlanym znajdują się w miarę poprawne dane, to są one typowe i nie uwzględniają zmian, jakie na etapie budowy wprowadza inwestor, takich jak lepsza i grubsza izolacja czy okna o lepszych parametrach energetycznych.
Inwestor więc dość szybko zostaje sprowadzony na ziemię i na drodze zleconych obliczeń OZC, kalkulatorów z sieci, czy własnych zmagań z takim czy innym programem lub kartką papieru, dochodzi w końcu do mocy grzewczej jakiej potrzebuje jego budynek.
Okazuje się, że przy 170m2 zapotrzebowanie na moc grzewczą rzadko kiedy przekroczy 8-9 kW, a przy domach energooszczędnych będzie na poziomie 6-8 kW czy nawet mniej.
Mając tą długo wyczekiwaną moc grzewczą pojawia się kolejny problem.
 
Nagle okazuje się, że dostępne na rynku pompy ciepła powietrze-woda, a jest ich naprawdę sporo, mają zmienną moc, która zależy od temperatury zewnętrznej i temperatury zasilania, a do tego producenci, przy nazewnictwie swoich pomp, korzystają z przeróżnych chwytów marketingowych.
Np. najtańsze produkcje azjatyckie potrafią podawać swoje moce przy parametrach A10/W35 czy nawet A20/W35, a w skrócie 20/35. Co to oznacza? 
A(ir), to powietrze zewnętrzne, a W(ater), to temperatura zasilania instalacji grzewczej.
Czyli mamy np. pompę ciepła 8 kW, w uproszczeniu 8-kę, ale przy 20/35. Tylko czy przy +20 stopniach potrzebujemy w ogóle grzać?
Nie wiemy jak będzie wyglądała praca takiej pompy przy -7 czy -15 stopniach.
Może się okazać, że przy tej pierwszej temperaturze taka pompa ma połowę tego co przy +20 stopniach, a przy tej drugiej już w ogóle nie pracuje.
Czym jest spowodowane takie 20/35? – oczywiście ubogim układem chłodniczym, w ślad za którym idzie cena urządzenia.
 
Zdecydowana większość producentów, zobligowana przepisami UE podaje moce przy parametrach A7/W35 czy A2/W35.
Ale to też nie rozwiązuje sprawy do końca, bo pomiędzy faktycznie osiąganą mocą grzewczą, a nazewnictwem mocy pompy są także duże rozbieżności.
Wiadomo, że powietrzne pompy ciepła tracą moc grzewczą i sprawność, wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej. Taka jest fizyka i nic tego nie zmieni, chociaż w jednym z komentarzy z 2 miesiące temu dostałem pytanie:
 
A co myślicie o Panasonicu Aquarea T-Cap? Podobno zachowuje tą sama sprawność ( COP ), aż do -15 stopni, a działa nawet do -27. 
 
Nie odpowiedziałem na nie, bo przymierzałem się do tego w szerszym wpisie i jak widać trochę czasu zeszło, ale lepiej późno niż wcale.
Czarów nie ma. Nie ma szans by sprawność pozostała ta sama. To wynika wprost z wykresu przemiany czynnika chłodniczego, który opisałem tutaj.
Moc grzewcza spada również. Pojawia się tylko pytanie jak ten spadek mocy wygląda.
Możemy wybrać "większą" pompę ciepła, która przy -20 czy -15 stopniach będzie miała moc grzewczą odpowiadającą potrzebom naszego domu, czy też wybrać "mniejszą" pompę ciepła wyposażoną w grzałki elektryczne, które przy niskich temperaturach pokryją nam normalny spadek mocy grzewczej. O wyborze decyduje aspekt ekonomiczny, o którym powiem za chwilę, ale na inwestora czeka tutaj kolejny element marketingowy.
Czyż nie lepiej byłoby zamiast większej pompy ciepła kupić mniejszą pompę, która do tego nie traci mocy grzewczej wraz ze spadkiem temperatury i nie używa grzałek??? No oczywiście, że tak.
 
Pompy ciepła odzyskują ciepło z powietrza zewnętrznego poprzez wymiennik ciepła.
Wielkość tego wymiennika określa więc możliwości mocowe urządzenia.
U większości producentów mamy więc mały typoszereg z agregatami jednośmigłowymi i duży typoszereg z agregatami dwuśmigłowymi.
W przypadku pomp Daikin Altherma, w małym typoszeregu mamy moce 4-6-8 kW i mniejsze mocowo sprężarki, a w dużym typoszeregu, moce 11-14-16 kW z większymi sprężarkami. Nie ma szans, by "mały" agregat dorównał mocą dużemu.
Wzmiankowany wyżej Panasonic wykorzystał to w swoich materiałach marketingowych i zastosował dość ciekawe nazewnictwo.
Otóż pompy ciepła z dużego typoszeregu nazwał 9-12-16 kW i przestały one niejako tracić moc grzewczą. 
W tabelach mocy Panasonic 9 kW w zakresie od +7 do -15(tylko do tej temperatury podawane są dane) ma ciągle 9 kW.
Natomiast Altherma Daikin 11kW w przedziale od +7 do -20 niestety traci moc aż do 8,61 kW (przy -15 ma ponad 10kW).
Jak to porównać?
A już zupełnie nie na miejscu jest porównywanie jednośmigłowej 8-ki z dwuśmigłową 9-ką. A wydawać by się mogło, że dzieli je tylko 1 kW mocy grzewczej.
Podobnie wygląda nazewnictwo w małym typoszeregu, gdzie mamy pompy 3-5-7 kW zamiast 4-6-8 kW.
No dobrze – zostawmy nazwę mocy pompy – jak zwał, tak zwał.
Wróćmy do pytania postawionego trochę wcześniej – czy warto kupić większą, przewymiarowaną pompę ciepła, nawet innego producenta, jeśli jest tańsza?
 
Tutaj mamy dwa aspekty – finansowy i techniczny.
W tym pierwszym musimy znać odpowiedź na pytanie, czy koszty eksploatacji na większej pompie ciepła będą niższe, a jeśli tak, to o ile. Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od dolnej granicy modulacji mocy tej większej pompy i stopnia przewymiarowania.
Np. w małym typoszeregu pomp, gdzie dolna granica modulacji mocy dla pomp 4-6-8 kW jest taka sama, przewymiarowanie skutkuje głównie większym kosztem inwestycyjnym, a oszczędności są niewielkie lub żadne.
Przewymiarowanie z małego do dużego typoszeregu powoduje, że za duża pompa ciepła, przez większą część sezonu będzie pracowała jak on/off i mimo mniejszej ilości godzin pracy grzałek, całkowite koszty eksploatacji za sezon grzewczy będą wyższe, z uwagi na niższą sprawność całoroczną. Ten fakt znany jest od lat i pojawia się w szeregu publikacji, niestety ciągle panuje przekonanie, że od przybytku głowa nie boli.
 
Przejdźmy do drugiego, technicznego aspektu przewymiarowania.
Kiedy już inwestor upora się z wyborem mocy grzewczej, ciągle jeszcze nie ma wybranego producenta pompy ciepła.
Zaczyna się porównywanie COP'ów, które niestety w większości wypadku do niczego nie prowadzi.
Współczynnik COP zależy od trzech parametrów. Dwa pierwsze są wszystkim znane – to temperatura zewnętrzna i temperatura zasilania np. COP w punkcie -7/35.
Ale jest jeszcze trzeci, bardzo istotny parametr, o którym się nie mówi.
To obciążenie urządzenia.
Poniżej taki ogólny wykres pokazujący zależność COP od obciążenia, czyli inaczej wykorzystania maksymalnej dostępnej mocy urządzenia.
 
Sprawność a częstotliwość i moc zprężarki
 
Niestety przy maksymalnej mocy, współczynnik COP jest najniższy.
Przy obciążeniu 50%, sprawność pompy wciąż jest wyższa niż przy 100%, ale ciągle nie osiąga maksimum. Za duża pompa wcale więc nie będzie pracowała optymalnie.
80% zapotrzebowania na energię w sezonie grzewczym przypada na temperatury od -2 do +10 stopni i sukces odniesiemy wtedy, kiedy modulacja mocy pompy(i sama jej moc), będzie tak dobrana, by osiągać najwyższe COP w tym właśnie zakresie temperatur.
Powinna więc być zoptymalizowana do sprawności sezonowej, a nie do utrzymywania stałych mocy.
W ulotkach producentów nie zawsze podawane są informacje jakiemu obciążeniu odpowiada podawany COP. Często podawany jest ten najkorzystniejszy.
Czasem mamy informację, że odpowiada on obciążeniu np. 80% lub obciążeniu konkretną wartością kW. Np. pompa 16kW ma COP X,XX* z gwiazdką, gdzie owa gwiazdka odpowiada obciążeniu 9,8kW. Przy obciążeniu 16 kW, ten COP byłby znacznie niższy, ale wtedy mógłby okazać się mało korzystny.
 
Jeszcze kilka słów o temperaturze zasilania, która ma bardzo istotny wpływ na sprawność.
W ulotkach jednosprężarkowych pomp ciepła bardzo często trafiamy na literki HT od słów High Temperature, czyli wysoko temperaturowa lub slogan do 60 stopni, itd., sugerujący, że pompa ciepła może być stosowana w instalacjach grzejnikowych. 
Owszem. Każdą pompę możemy podpiąć pod instalację grzejnikową, ale możemy się bardzo rozczarować uzyskiwaną sprawnością. Jednosprężarkowe pompy "HT", to tak naprawdę pompy niskotemperaturowe, którym automatyka pozwala na uzyskiwanie wysokich ciśnień skraplania.
Jednak współczynnik COP przy temperaturach -10 czy -15 stopni i zasilaniach rzędu 60 stopni potrafi spaść do przedziału pomiędzy 1 a 1,5
Dopiero kaskadowe układy sprężania(np. w Althermie HT) uzyskują temperatury do 80 stopni i zdecydowanie wyższe współczynniki COP.
 
Co więc porównywać?
Rozwiązanie miały przynieść etykiety energetyczne, obowiązkowe od września ub. roku.
Ale sama etykiety niewiele nam mówi, bo w klasie A++ są prawie wszystkie urządzenia.
Warto więc spojrzeć do arkusza danych technicznych. Zakładam, że klient otrzymuje taki arkusz wraz z każdą ofertą 🙂
W arkuszu tym pojawia się procentowy parametr sprawności sezonowej Eta s.
Jest on podawany dla dwóch temperatur zasilania 35 i 55 stopni, dla trzech stref klimatycznych z temperaturą obliczeniową +2 stopnie(ciepła), -10 stopni(umiarkowana) i -22 stopnie(chłodna)
Popatrzmy jak on wygląda w przypadku dwóch porównywanych wcześniej pomp.
 
Etykieta Panasonic T-CAP
 
 
Etykieta Altherma 11kW
 
 
W przypadku Althermy 11kW mamy dla klimatu chłodnego sprawności odpowiednio 148%(dla 35 stopni zasilania) i 95%(dla 55 stopni zasilania)
Natomiast w przypadku Panasonica T-cap 9kW te wartości wynoszą odpowiednio 149% i 112%.
Można więc powiedzieć, że Panasonic przy ogrzewaniu podłogowym jest minimalnie sprawniejszy, a przy ogrzewaniu grzejnikowym znacznie sprawniejszy od Althermy 11kW.
Czyżby?
 
Zauważmy, że w arkuszu danych technicznych pojawia się coś takiego jak Prated, tj. nominalna deklarowana przez producenta moc grzewcza w danej obliczeniowej temperaturze zewnętrznej, dla której sporządzana jest etykieta.
Oto jak ona wygląda.
 
Etykieta Panasonic T-cap
 
Etykieta Altherma 11kW
 
Dlaczego producent dużej, dwuśmigłowej pompy, która nie traci mocy grzewczej i sprawności, zadeklarował przy podłogówce tylko 8kW, podczas gdy Daikin zadeklarował moc o prawie 30% większą, tj. 10,3 kW
Dlaczego przy zasilaniu 55 stopni Panasonic zadeklarował do etykiety zaledwie 4kW, podczas gdy Daikin zadeklarował 6,99 kW, a więc prawie 75% więcej?
Jak wyglądałby współczynnik sprawności sezonowej Eta s gdyby deklarowane moce były takie same?
 
Jak pokazałem wcześniej, obciążenie ma ogromny wpływ na sprawność. Im większe, tym ona jest niższa, bo tym wyższe jest obciążenie sprężarki i tym wyższy w etykiecie jest udział grzałki backup.
Etykietę jednak deklaruje producent tak jak uważa to za stosowne, a nie tak jak chciałby klient.
 
Istotna jest też dolna granica pracy. Daikin podaje tabele mocy do -20 stopni, podczas gdy Panasonic tylko do -15 stopni.
Być może pompa w niższych temperaturach nie daje sobie rady lub daje na tyle słabo, że w dość istotny sposób rzutuje to na uzyskiwane sprawności?
Warto więc trochę dokładniej przyjrzeć się etykietom energetycznym i arkuszom danych technicznych jakie otrzymujemy z ofertą, chociaż sam przyznaję, że dla przeciętnego inwestora są one w ogóle nie czytelne.
 
Jaka więc jest rada na mądry wybór pompy ciepła?
Proponuję jeszcze raz przeczytać podlinkowane na wstępie wpisy, bo o wyborze decyduje wiele czynników.
A jeśli bierzemy pod uwagę czynnik ekonomiczny, to warto zwrócić się do wykonawcy o przesłanie symulacji kosztów eksploatacji dla różnych rozwiązań, no i oczywiście danych technicznych oferowanych urządzeń.

75 komentarzy do “Jak mądrze wybrać pompę ciepła

 1. Andrzej /Kraków

  Witam.

  Bardzo  interesujący , merytoryczny  blog . Skomplikowana  i  mało  popularna  wiedza z dziedziny  pompa  ciepła  powietrze-woda , podana   w  sposób  prosty  i  zrozumiały .Pan Adrian dzieli się swą wiedzą również telefonicznie – miałem  przyjemność  pare  razy  rozmawiać gdyż jestem na etapie zakupu pompy .

  Artykuł  powyżej    b.ciekawy   i   rzeczowy . Jednak  czytająć  również   forum   Panasonic  Aquaera   ( pompa klasy średniej )  szczególnie   na   str.100 -120 , wynika , że  większość  przyszłych  jak  i  obecnych   użytkowników  pomp  Aquarea  stosuje  zasadę , że  nawet  dla  obciążenia cieplnego  4,6 kW , zakupuje  pompę 9 kW/3 fazową  gdyż ;

  -w niskich temperaturach nie korzystam  z grzałki ,

  -w taniej taryfie ,zdąże  naładować bufor podłogę lub przy wykorzystaniu grzejników (  zysk dla grzejników jest rzedu 50% w stosunku do np;ekogroszku ) ,

  -różnica w cenie poszczególnych modeli mocy pomp Panasa nie jest porażająca ,więc 2 czy 3 tysiące więcej za 9 kW/3faz jest do przełknięcia ,

  -sprężarka Panas inverterowa 9kW/3faz – dopasuje moc do aktualnych potrzeb ,zmniejszając płynnie  prędkość  sprężarki  i  poradzi  sobie   zarówno  w   budynku 150 m2   jak  i    300 m2 ,

  -ceny   zakupu  części  zamiennych   są   2-3  krotnie   tańsze   niż   dla    innych   modeli  pomp 

   

  Odpowiedz
 2. Adrian Teliżyn Autor wpisu

  Dziękuję za przychylny komentarz, niestety na jego końcu dalej powielane są te same mity.

  -w niskich temperaturach nie korzystam  z grzałki ,
  mimo mniejszego udziału grzałki, koszty eksploatacji wcale nie będą niższe. wręcz przeciwnie. Na ten temat już napisano szereg artykułów i prac naukowych. Wynika to to z pracy on/off przez wiekszą cześć sezonu. Zresztą jest link do jednego z takich artykułów.

  -w taniej taryfie ,zdąże  naładować bufor podłogę lub przy wykorzystaniu grzejników (  zysk dla grzejników jest rzedu 50% w stosunku do np;ekogroszku ) ,
  PC i tak przez 70-80% sezonu jest przewymiarowana i ma nadwyżkę mocy. 

  -różnica w cenie poszczególnych modeli mocy pomp Panasa nie jest porażająca ,więc 2 czy 3 tysiące więcej za 9 kW/3faz jest do przełknięcia ,
  Tylko po co, skoro i tak nie przyniesie to korzyści

  -sprężarka Panas inverterowa 9kW/3faz – dopasuje moc do aktualnych potrzeb ,zmniejszając płynnie  prędkość  sprężarki  i  poradzi  sobie   zarówno  w   budynku 150 m2   jak  i    300 m2 ,
  Proste pytanie – jaka jest dolna granica modulacji mocy. Czyżby producent nie czytał forum muratora i nie rozumiał, że bez sensu produkuje wszystkie inne modele???

  -ceny   zakupu  części  zamiennych   są   2-3  krotnie   tańsze   niż   dla    innych   modeli  pomp 
  Ten mit też już upadł, o czym zresztą pisano na FM. Dopóki urządzenia były na gwarancji można było reklamować niską cenę bo i tak nikt nie kupował tych części.
  Po trzech latach na rynku okazało się, że np. sprężarki nagle podrożały 2-3 krotnie.
  Cuda???

  Odpowiedz
  1. Robert

   W artykule napisał Pan, że pompa ciepła Panasonic Aquarea T-Cap pracuje do -15°C, co jest nieprawdą.

   Producent pompy podaje, że TCap (pompa z dwoma wentylatorami) pracuje do -20°C (a z grzałką do -28°C) natmiast zwykła pompa Panasonic Aquarea HP High Performance (z jednym wentylatorem) pracuje do -15°C (a z grzałką do – 23°C).

   Odpowiedz
   1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

    Proszę jeszcze raz przeczytać wpis. Chodzi o temperaturę dla której producent podaje jeszcze moce grzewcze. W Przypadku Panasonica te moce są podawane do temperatury – 15°. A tak na marginesie, sam wpis jest z 2016 r. nie wiem jak aktualnie wygląda sytuacja w przypadku pomp ciepła Tego producenta

    Odpowiedz
    1. Robert

     więc też w związku z tym mam dylemat czy wybrać pompę 9 kW T-cap czy 12 kW T-cap lub innego producenta?
     Budynek o pow. 180 m2 – mur w technologi trójwarstwowej pół pustaka/ 2 cm przestrzeń powietrza/ 6 cm styropian/ cały pustak (suporeks). Dach docieplony wełną 20-25 cm. Wg świadectwa energetycznego na kocioł węglowy EP = 112,41 kWh/m2/rok, EK= 91,15 kWh/m2/rok, WT2008 = 129,46 kWh/m2/rok. 80-85% powierzchni ogrzewają grzejniki, 15-20% powierzchni podłogówka + grzejniki (kuchnia, korytarz, łazienka).
     Co Pan sądzi, jaka moc pompy ciepła???

     Odpowiedz
     1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

      Nie dobieramy pomp ciepła online. A dla samego doboru istotna jest Eu oraz parametry pracy instalacji, tj zasilanie grzejników oraz dotychczasowe zużycie opału. Proszę o i zwrócenie się z zapytaniem do firmy. Przygotujemy ofertę, ale napewno nie będzie to Panasonic.

    2. Robert

     parter 90m2 i użytkowe poddasze 90m2, (skosy), a w piwnicy nieogrzewane: garaż, kotłownia i pomieszczenie gospodarcze (również 90 m2)

     Odpowiedz
   2. PC

    to na dom 180m2 (mur trójwarstwowy: pustak 25cm /styropian 6 cm/pusta przestrzeń na powietrze 2 cm/ połówka pustaka 12 cm od zewnątrz) jaką wybrać pompę? 12 kW t-cap czy 9 kW t-cap ???

    Odpowiedz
 3. Andrzej/Kraków

  Witam   Pana 

  Wszystko    co     pan    napisał ,  wygląda    rzeczowo    i    logicznie .

  Ponieważ  dostepny  jest  symulator  kosztów  Panasonic , zrobiłem   szereg   symulacji .

  Nie  jest  to   trudne   i   czasochłonne 

  Stałe   były    m.in ;  

   – obciążenie   cieplne ( 5 kW ) , zakres   pogrzewania   wody   grzewczej  ( 40 C- 45 C ) ,  wielkość   zbiornika   CWU  ( 200 L ) ,  ilośc   osob ( 4 ) ; powierzchnia lokalu ( 110 m2 ) ;

    ogrzewanie   grzejnikowe ; dwie  taryfy   ( 0,66 zł /kWh ; 0,30 zł/kWh )  ; żadnych    wyłączeń

    pompy  tak   w  ciągu   dnia   jak   i   nocy .

  Zmieniałem  tylko  moc  pompy  ciepła .  Rezultaty  orientacyjne  dla   mojego   przypadku ;

  moc    pompy  ;   dolna   granica  ;      roczny   całkowity   ;         COP ;          czas   pracy    pomp

     kW                  modulacji {  kW }            koszt  {  zł  }                    –                        h/rok 

       5                            1,08                           1819                          3,82                    2504 

       7                            1,59                           1879                          3,74                    1660 

   9 / 1 – faz                   2,20                           1827                          3,79                    1512    

   9 / 3 – faz                   1,90                           1676                          4,15                    1263

  Pompa  7 kW , ma  dolną   granicę  modulacji  = 1,59 kW , mimo  to  pompa  9 kW/ 3-faz  ma  ;

   –  roczne   koszty   ogrzewania   o  ok. 200 zł /rok   niższe  , wyższy  COP   o   ok.  0,41

   –  czas   pracy   pompy   o   ok.  400 h   krótszy ,

  Różnice   w   kosztach   eksploatacji  są   w sumie   nieznaczne , ale  jak  pan   napisał ,  pompa

  o   większej    mocy   w   wiekszości   będzie   pracować   w    trybie   on/off  .  

  Użytkownicy    forum    napisali ;

  – ustawiam   w  programie  parę  okienek   bezczynności  pompy  w  ciągu  doby  i   jest   OK ,

  – jak  pompa  zaczyna   taktować , to  program  wyłącza  sprężarkę  i  pracuje  tylko   sama

  pompa   wodna   aż   do   spadku  temperatury  czynnika  grzewczego   do   odpowiedniego   poziomu .

  Wybór   wielkości   mocy  pompy  należy  do   inwestora , ktory   musi   zdecydować   czy ;

   – zakupić pompę o  mniejszej  mocy –   ale  z perspektywą   większych   kosztów   eksploatacji ,

  – zakupić  pompę  o   większej  mocy ( o  jeden  szereg  wyżej   i   3-fazową , droższą w moim

      przypadku   )  –  ale   w   perspektywie    niższych   kosztów   eksploatacji  ,

  –  problem  podobny   do   tematu   zakupu   auta  ;  kupić  auto  z   dużą   pojemnością  silnika  

     czy   z   mniejszą   pojemnoscią   silnika  ????  

    Stały  i  nierozwiązywalny  problem ???  .Najlepiej  mieć  dwa  auta . Obecnie  jest   to   coraz

     częsciej   zauważalne    rozwiązanie   w    rodzinach .

    Dobrze  by  było  mieć  dwie  pompy   ciepła   o   mniejszych   mocach  !!!!

   Na    to    jeszcze   u    Nas   w    kraju   –   wg. mnie    za    wcześnie   

   

   

  Odpowiedz
  1. Marcin

   A jak wygląda sprawa serwisu Panasonic i dostępność części zamiennych? Dajmy na to że nawaliła pompa w zimę i co jestem zmuszony czekać aż części zjadą np z Malezji?

   Odpowiedz
   1. Ekofal

    Nie z Malezji, serwis ma potrzebny zapas. Mojemu klientowi zgłaszał się błąd komunikacji jednostki zew. z wew., wskazuje to na uszkodzenie płyty jednostki zew., płytę dostałem w ciągu tygodnia, wiec bajki z Malezją są na wyrost, kreowane przez konkurencję.

    Odpowiedz
 4. Andrzej/Kraków

  Jednostki Panasonica 7kW/1f  i  9 kW/1f ; maja  jednostkę zewnętrzna 1-no wiatrakową ,

  Jednostki  Panasonica  9kW/TCap/1f ,  9kW/TCap/3f,  9 kW/3f  ; mają   jednostke

   zewnetrzna  2-wu  wiatrakową .

  Parametry  pracy  dla  budynku  są  takie  samę  więc ;

   Różnica  ok. 400 h  pracy  na   korzyść  PC  9kW/3f ,  wg.mnie wynika ;

  1/ im  wieksza  powierzchnia   parownika  plus  minimalny  przepływ  powietrza

      ( praca PC 24h na dobę )  przez  niego, przekłada  się  na  wolniejsze  szronienie

      parownika , a  tym  samym  żadsze   defrosty ,

  2/ grzanie 24h na dobę z  małą  histerezą  temperatury  dzień/noc  lub  jej  zerową  

      wartością , przekładają  się  na  większy  komfort  cieply  oraz  mniejsze

       zapotrzebowanie   na   energię  a   tym   samym  na  mniejszą  ilość  

       godzin    pracy  PC

      Czy  400 h  pracy  mniej   w   sezonie   to   istotna  wartość   mająca   wpływ

       na    trwałość  sprężarki  PC ?

       Czy  jednak   wg.pana  tezy ,  że  PC  ma   być  szyta  na  miarę ,

       lepszym / korzystniejszym   jednak   wyborem   jest   PC 7 kW ??

  Odpowiedz
 5. Adrian Teliżyn Autor wpisu

  Na defrost wpływa temp. zewnętrzna, wilgotność, temp. zasilania i sam logika defrostu. Panasonic ma dość skąpe informacje techniczne odnośnie algorytmów pracy. Miedzy innymi, dlatego też nie montujemy tych pomp, bo nie wiadomo czy pompa działa tak jak ma działać, czy nie. Nie mam więc doświadczeń.

  Nie wiem jaką żywotność mają sprężarki Panasonic i jaki udział da te 400h (nie do końca też skąd się wzięły; przypuszczam, że z jakiegoś symulatora)

  U nas nagminnie lepi się instalacje. Instalator od podlogowki i drugi od PC, nie wie jakie jest zapotrzebowanie na moc grzewczą, a razem miedzy sobą nie wiedzą jaka będzie pompa i jakie są planowane temp. zasilania. Do tego dochodzi zasobnik firm trzecich, do którego nie zawsze pasuje logika cwu producenta pompy. A na koniec przewymiarowana pompa.

  A pompa powinna być na miarę. Postaram się na ten temat zrobić następny wpis.

  Odpowiedz
 6. Andrzej/Kraków

  400 h (1660-1263 )  mniej  w długości pracy PC 9 kW/3f  Panasonic  w stosunku do PC 7 kW/1f

  ( patrz  obliczenia  w  dniu 11.07.2016 )  to  w  stosunku  do  całkowitej  ilości  godzin  pracy

   PC 9kW/3f  stanowi   32 % .  Wg.mnie  jest   to   znacząca  wielkość , która  determinuje ,  że

   PC 9 kW/3f   jest  optymalnym  wyborem  wielkości   mocy  PC  w   tym  przypadku 

  Odpowiedz
  1. Andrzej/Kraków

   Po przestudiowaniu  szeregu  literatury, muszę  zgodzić  się  z  opinią, że  pompa o większej  mocy ( w szczególności przy ogrzewaniu grzejnikowym)  w  większości  będzie pracować  w  trybie on/off . Z tąd wnioskuje, że PC o mocy 7 kW będzie jednak lepszym wyborem, gdyż do celu będzie dochodzić powoli , dłużej  ale  z  mniejszą tendencja do taktowania .Istotne  jest  też, że  będzie  dużo  tańsza i  szyta na miarę 

   Odpowiedz
 7. Mateusz

  Witam

  Po nowym roku będę zamawiał PC. Nowa seria H Aquarea 9kW 3 fazy wydawała mi się cały czas najlepszym wyborem. Niestety dopłata 4.600zł do mojej pierwszej wersji  czyli seria H  7kw 1 faza jest istotna .

  Z jednej storny byłem cały czas przekonany że lepiej mieć mniejszą pompę , lecz chciałbym uniknąć sytuacji gdzie np w łazienkach będzie chłodno dlatego może lepiej 9kw i trzy fazy?

  Dom 130m2 piętrowy

  podłogówka , styropia 20cm – grafit , strop nad piętrem bezpośrednio do wiązarów płyty kartonowo gipsowe i granulat celulozowy.

  okna 3 szybowe – rama 7 komorowa

  dodatkowo rekuperacja cosmovent 300 i w salonie piecyk na drewno typu koza

  zbiornik CWU  200l

  Co Panowie poradzą ?

  Pozdrawiam Serdecznie

  Mateusz 600 876 059 matimoto@gmail.com

   

   

   

  Odpowiedz
 8. Adrian Teliżyn Autor wpisu

  Czyżby konkurencja miała takie problemy ze sprzedażą, że swoje oferty zmuszona jest analizować na moim blogu???

  Wystarczy zwrócić się z zapytaniem do firmy, by otrzymać ofertę przygotowaną dla konkretnych warunków, ale trudno jest komuś doradzać, na co go stać. Polecam zapoznać się z artykułem "Każdy musi zarobić swoje"

  Odpowiedz
 9. Mateusz

  Witam

  Chciałem tylko zapytać Pana jako fachowca , czy warto dopłacić te prawie 5 tyś do urządzenia trzyfazowego o większej mocy i mowa tu tylko o kosztach zakupu samego urządzenia a nie wykonaniu instalacji lub oceny  ten czy inny instalator jest dobry czy zły.

   

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Kwestie są dwie.
   Pierwsza – ewentualne różnice w parametrach pracy jednostki 1f i 3f i dopasowanie tego do potrzeb budynku i instalacji.
   Druga – zabezpieczenia prądowe 1f – kwestia obciążenia poszczególnych faz. To temat dla elektryka.
   Jeśli sprzedawca/instalator nie potrafi uzasadnić tego czy innego wyboru, to lepiej go sobie odpuścić.
   BTW – nie mam zamontowanej ani jednej dwuśmigłowej jednostki w wersji 1f.

   Odpowiedz
 10. Szymon Kraków

  Witam Szanownych Panie 

  Jestem nieszczęśliwym użytkownikiem daikin altherma 16 kw split. W ciągu kilku lat użytkowania w mojej pompie zdarzyły się trzy awarie płyty sterowania pracą inwertera, a raz z tą płytą padły także oba wentylatory. Koszt płyty ponad 5000 PLN, koszt 1 wentylatora 2500 PLN. Obecnie nie będę jej już naprawiał, kupię inna byle nie tej firmy.

   

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Przykro mi, że ma Pan takie złe doświadczenia, aczkolwiek sytuacja conajmniej dziwna. Płyta invertera nie psuje się ot tak sama w sobie. Powodem awarii płyty invertera są na ogół problemy z napięciem i zasilaniem (przepięcie, zanik fazy, zwarcie).
   Elektronika każdego urządzenia klimatyzacyjnego/grzewczego jest na takie sytuacje czuła.
   Może to również być spowodowane jakąś awarią okablowania wewnątrz urządzenia, które łączy je z płytą (np. zasilanie wentylatorów, sprężarki, płyty głównej) lub poza nim, czyli instalacja elektryczna w budynku, zasilająca pompę ciepła.
   Skoro w ciągu kilku lat zdarzyła się 3x ta sama awaria, to czy nikomu nie przyszło do głowy zastanowić się dlaczego???
   Kolejne pytanie – jak przeprowadzono naprawy? Jest szereg elementów, które trzeba przy takiej wymianie płyty sprawdzić, chociażby silniki wentylatorów. Sprawdzono?
   Z tego co Pan pisze można wyciągnąć wniosek, że Daikin w swoje pompie ciepła zamontował wadliwą płytę invertera, po czym (przypuszczam, że jeszcze na gwarancji) wymienił ją na kolejną wadliwą płytę, a na koniec sprzedał jeszcze jedną kolejną wadliwą płytę i teraz znowu???
   Ma to sens???
   Może po prostu nałożyło się kilka elementów, nie do końca przeprowadzonych fachowo – montaż samej pompy, instalacja elektryczna zasilająca pompę ciepła, naprawa pierwsza i kolejne.
   W styczniu bieżącego roku miałem awarie płyty invertera w 5 letniej jednostce 14kW. Podobno działała i przestała. Tak sama z siebie. Klient niezadowolony. Przy wymianie, niestety odpłatnej, z rozmowy okazało się, że ekipa od parkietu i tarasu przecięła kabel, wywołując zwarcie w całym domu i pompa po przywróceniu zasilania już nie wstała.
   Spalenie płyt elektroniki można „wymusić” w sposób powtarzalny dość prosto. Wystarczy na przewód komunikacyjny podać fazę lub zdjąć zerowanie.
   I na koniec – w kwestii cen. Mamy wolny rynek i jest mi niezręcznie je komentować, ale płyta jest kilkaset zł tańsza, a wentylator przepłacił Pan kilkukrotnie.
   Naprawdę przykro mi, że taka sytuacja jest u Pana i do tego komentowana jest u mnie na blogu.
   Ale cóż mogę więcej napisać.

   Odpowiedz
   1. Robert

    Jestem na etapie wyboru pompy ciepła i po przeczytaniu tej odpowiedzi pojawiają się obawy czy instalować pompę, czy pompy ciepła nie mają zabezpieczeń elektrycznych na wypadek tego typu czynnikami o których Pan Adrian Teliżyn pisze.

    Odpowiedz
    1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

     Przed przepięcie, zanikiem zerowania czy uderzeniem prądowym trudno jest się zabezpieczyć. Dotyczy to każdego sprzętu AGD – najprostszy przykład -uderzenie pioruna.

     Odpowiedz
 11. Szymon Kraków

  Witam Państwa Serdecznie

  Pana blog był jedynym kanałem zakomunikowania sytuacji odnośnie produktu daikin. Dystrybutor nie odpowiedział na maila O/Kraków. Instalacja elektryczna została jeszcze raz sprawdzona, mając zaufanie do niej i samej technologii właśnie zamawiam kolejną pompę (innej firmy)za ok. 35.000, starą wyrzucam. Zaczynam podchodzić do tematu jak do samochodu, ważny jest zakup ale jeszcze bardziej eksploatacja. Oczywiście nadal nie wiem "co mnie uderzyło". Pozdrawiam

  Odpowiedz
  1. pompiarz

   Jeśli u Pana były 3 takie same awarie elektryczne i uszkodzeniu uległ ten sam kompenent elektryczny w agregacie pompy ciepła, to byłym bardzo ostrożny z podłączeniem nowego urządzenia do tego samego źródła zasilania. Bardzo prawdopodobne, że awarie się powtórzą na nowym urządzeniu. Jestem ciekaw, proszę tu napisać na forum, może wtedy coś pomożemy.

   Odpowiedz
 12. Szymon Kraków

  Witam Państwa Serdecznie

  Jeszcze chciałem tylko sprostować, że płyta inwertera to było w 2014 r. 5600 zł, a dwa wentylatory 2500 zł, a nie za 1 szt. jak wyżej.

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Może i się da. Ale nie zajmujemy się elektroniką. Mamy nieciekawe doświadczenia z tego typu napraw. Kombinowaliśmy, lutowaliśmy, w końcu płyta wstała, po miesiącu i tak padła, a klient miał pretensje, że zniszczyliśmy mu płytę niefachową naprawą i żądał nowej.

   Dlatego też nie podejmujemy się takich napraw.

   Odpowiedz
   1. Andrzej/Kraków

    Myślałem o Szymonie z Krakowa, aby podjął takie starania przed zakupem nowej jednostki. To co dla serwisanta jest nieopłacalne dla  użytkownika  prywatnego  jest  zbawienne . Stwierdziłem  to  wiele razy  empirycznie  na  sobie  w  innych  dziedzinach .

    Odpowiedz
    1. Szymon Kraków

     Witam Państwa Serdecznie

     Nie widzę sensu naprawy starego produktu. Koszty znacznie przewyższają rachunek ekonomiczny, majstrowanie przy elektronice zawsze kończy się prędzej lub później, ale nie daje pewności i niezawodności. Ja chcę wreszcie zapomnieć o temacie grzanie. Montuję kolejny split, będzie wpięty 1 do 1 na instalacji i zobaczymy. Montuję też 4 klimakonwektory, innej firmy. Żadne zabezpieczenie typu b, c nie daje 100 % pewności, występują przepięcia, których nie wychwycą i np płyta indukcyjna pada. Co do innych to czujniki zaniku fazy i kolejności faz to pompa ma chyba  wbudowane. U mnie padła jedynie pompa ciepła daikin altherma, natomiast inne urządzenia nie: płyta indukcyjna, solary, suszarka do prania inverterowa itp. UPS trójfazowy typu online dający prąd sinusoidalny to wydatek rzędu 14\18 tysięcy pln i nie zastosuję tego zabezpieczenia. Pompę zdemontuję w nadchodzącym tygodniu, jeżeli jest taka dobra to chętnie odstąpię za ustaloną cenę. Obiecuję, że jeżeli ta również padnie napisze o tym i podam markę. Mam od zawsze gaz 1 m od płotu na części własnej działki więc w razie "w" ……. zrobię przyłącze…

     Odpowiedz
 13. LukaszK

  Witam, 

  Mam pytanie odnośnie wykresu zależności COP od obciążenia/prędkości sprzężarki. Z wykresu wynika że najwyższy COP osiągany jest w punkcie 3 czyli mniej więcej przy ok 75% obciążeniu. Czy jest Pan w stanie podać na przykładnie np Althermy LT 8kW lub 11kW orientacyjne wartości COP dla punktów 1,2,3 i 4 tak żeby w liczbach zobaczyć jaka to jest różnica.

  I drugie pytanie, czy da się tak ustawić parametry pracy pompy (np wspomnianych  Altherm 8kW i 11kW) aby zawsze pracowały w punkcie pracy 3 z wykresu niezależnie od tego jaką mamy temperaturę na zewnątrz (podejrzewam że w zależności od temperatury zewnętrznej oznaczałoby to pracę z różnymi mocami)? . Rozumiem też że należałoby zapewnić w miarę stały odbiór ciepła z pompy  – niezależnie od aktualnego zapotrzebowania budynku na ciepło , no ale z tym problemem można by było sobie poradzić instalująć odpowienio duży bufor ciepła i pracę typu on/off w dużych (kilku/kilkunastogodzinnych) przedziałach czasowych. Chodzi mi bardziej o zapoznanie się z danymi liczbowymi czy w ogóle te różnice są na tyle istotne ze opłacałoby się próbować optymalizować układy ogrzewania centralnego… 

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Producent nie udostępnia takich danych – to raz.
   A dwa – błędne podejście i niepotrzebne kombinowanie.
   Pisałem już o tym wcześniej. Producent w taki sposób ustawia logikę pracy i sterowanie mocą oraz przepływem, by właściwie dobrana pompa uzyskiwała maksymalną roczną sprawność. Althermy są optymalizowane pod sprawności roczne, a nie w punktach pracy.
   (Chociaż tego typu dane podawane są dla systemów VRV czy agregatów ERQ, które stosujemy w układach nadmuchowych.)
   Pomijam już fakt zadawania obciążenia w zależności od temperatury zewnętrznej.

   Odpowiedz
 14. LukaszK

  Wydaje mi się że mówiemy o tym samym tylko że nie bardzo Pan zrozumiał co napisałem.

  Maksymalna roczna sprawność byłaby uzyskiwana tylko wtedy jeśli jej sprężarka pracowałaby cały czas z najwyższą możliwą sprawnością sprężarki co jest tożsame z pracą tej sprężarki przy tym samym obciążeniu sprężarki, czyli pracą w punkcie pracy 3 wykresu zależności COP od prędkości/obciążenia sprężarki.

  Nie oznacza to że pompa ciepła pracowałaby ze stałą mocą, tylko ze stałą sprawnością, a wiec zmienną mocą zależną od warunków pracy (temperaturze górnego i "dolnego" źródła). Dlatego też zgodzę sie z Panem że pompa ciepła TCAP Panasonica pracująca ze stałą mocą w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych nie może pracować z najwyższą sprawnością.

  Jeżeli w ten sposób działają Althermy to OK.

  Zgodzę się że generalnie pompa ciepła powinna być odpowiednio dobrana pod względem mocy do budynku, o ile oczywiście założenie jest że może pracować o każdej porze(1 taryfa).

  Jeżeli natomiast priorytetem byłaby praca tylko w godzinach pozaszczytowych (taniej energii) wtedy wskazane byłoby delikatne przewymiarowanie pompy i doposarzenie kotłowni w bufor ciepła tak aby pompa ciepła mogła pracować z najwyższą wydajnościa .

  Odpowiedz
 15. Adrian Teliżyn Autor wpisu

  rzecz w tym, że obciążenie stałe 70-80% nie oznacza stałego obciążenia w kw. wraz ze spadkiem temperatury obciążenie budynku w kw rośnie, podczas gdy moc pompy spada. Nie bardzo więc da się wymusić taką pracę w całym zakresie temperatur zewnętrznych.

  Odpowiedz
  1. LukaszK

   Wystarczyłoby żeby pompa była tak dobrana aby przy obciążeniu 70-80 procent i przy temperaturach sięgających -20 zapewniałaby 100% zapotrzebowanie budynku na ciepło. Żeby jednak tak dobrana pompa również pracowała z maksymalną sprawnością przy wyższych temperaturach należałoby dobrać odpowiedni bufor ciepła abyt był w stanie odebrać dużo większą moc jaką pompa uzyskiwałaby przy wyższych temperaturach. 

   Jednak aby chociaż spróbować oszacować czy taka inwestycja (odpowiednio większa pompa + odpowiedni bufor) jest się w stanie zwrócić np w przeciągu 10lat użytkowania pompy, trzeba by mieć dokładne dane samej pompy, a jak Pan już wyjaśnił producent takich danych nie udostępnia…

   Dziasiaj czytałem o wprowadzeniu w niedalekiej przyszłości m.in. przez firmę Daikin nowego czynnika chłodniczego R32, wiec może ta nowa technologia będzie odpowiedzią na moje chęci zwiększenia wydajności pomp ciepła… Także chyba trzeba będzie poczekać z kupnem pompy jeszcze ze 2 lata…

   Odpowiedz
   1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

    Akurat właśnie tak się pompy nie dobiera. Większa, a dokładniej za duża pompa nigdy się nie zwróci. Bufor do niej również się nie zwróci, a na temat nieszczęsnego bufora już pisałem 🙂
    Sprawności pomp PW na R32 będą przypuszczalnie wyższe, ale nie sądzę by to miała być jakaś rewolucja. Jak na razie tych pomp na rynku nie ma. Nie ma też informacji technicznych o parametrach pracy i sprawnościach.
    Jak te dane będą, to będzie można mówić o konkretach i ogłosić mniejszy lub większy sukces.
    A na zakup nowszej pompy czy nowego smartfona można oczywiście zawsze czekać 🙂

    Odpowiedz
 16. Igor

  Niestety w rozliczeniu zabrakło pewnej opcji. A więc użycie solarów. Wiadomo znajdą się znawcy, którzy powiedzą… eee solar to nie daje tyle energii itd. Pamiętajmy jednak, o tym że SOLAR TO NIE OGNIWO FOTOWOLTAICZNE! W solarach jest nagrzewana woda a ogniowo „robi prąd”. Lecz używając solarów do obwodów ogrzewania centralnego jesteśmy ogrzać wodę w bardzo niskiej cenie! Korzystam z takiego wyjścia. Cały plan i wykonanie zawdzięczam firmie XYZ, w krórej jestem bardzo zadowolony. Tak jak napisał @aglad, że trzeba doliczyć koszta kredytów itd… nie każdy musi brać kredyt na takie inwestycje w swoim domu… Kontynując to miesięczne koszty w skali roku na kWh są tak niskie, nawet przy wysokim kredycie.

  Odpowiedz
 17. Adrian Teliżyn Autor wpisu

  Wykorzystanie instalacji solarnej do wspomagania c.o. Opisane jest w poniższym linku

  https://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/pompa-ciepla-solary-kominek-i-co-tylko-chcemy-czyli-rotex/

  Klasyczne solary glikolowe nie bardzo nadają się do takich rozwiązań z uwagi na wychładzanie się glikolu przy braku słońca w niskich temperaturach. W podlinkowanym systemie ma solary w układzie wodnym, które podczas postoju są suche i temperatury oraz czas startu są zupełnie inne.

  Odpowiedz
 18. tadeuszAL.

  Która pompa sprawdzi się do ogrzania budynku parter oraz pietro na poddaszu,na parterze jest podłlogówka na piętrze grzejniki -jeszcze ni zainstalowane nie zakupione.Na parterze do ogrzania ok.80 m2 , piętro takze ok 80m2/grzejniki.przy okazji zapytam ,jakie grzejniki montować /niskotemperaturowe czy wysokotemperaturowe/.Jezeli pompa Panasonic to,jakiej mocy,który model – 3f lub 1f,i jak to się ma do zaniku faz ,jakis czas temu z pradem dzialy się czeste wylączenia a w szczegolnosci byla tylko 1 faza ale co z tego jak na niej nawet radio sie nie załanczało,budynek jeszcze nie zamieszkały, trwaja prace ocieplające wewnątrz .Mozna spotkać się z pompami o ,ktorych się mówi ,że są chinskie ,które to,czy Exotherm tez do nich należy.Z jakimi kosztami nalezy się liczyćaby zainstalować kompletnie dzialającą kotlownie .

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Moc pompy zależy od zapotrzebowania na moc grzewczą. Przy metrażu 160m2 jest Pan trochę pomiędzy małym a dużym typoszeregiem Altherm, a więc mała pompa (1 śmigłowy agregat) 8kW lub duża (2 śmigłowy agregat) 11kW. Duże pompy zalecamy 3f, gdyż 1f wymagają b. dużego zabezpieczenia i obciążają znacznie 1 fazę. Co do typu pompy i łączenia jej z grzejnikami – to nie jest to najlepszy pomysł. Sugerowałbym raczej klimakonwektory lub przewymiarowane grzejniki niskotemperaturowe, a dokładniej takie grzejniki, które przy temperaturach zasilania ok. 45 stopni pokryją straty ciepła poszczególnych pomieszczeń. Można również pójść w stronę pompy wysokotemperaturowej HT 11kW, ale koszt inwestycyjny jest znacznie większy.

   Odpowiedz
 19. Michał

  Witam.

  Wreszcie znalazłem jakieś miejsce w sieci, w którym widać że osoba pisząca wie o czym pisze bez marketingowego bullshitu. Nie wiem czy jest to odpowiednie miejsce do zadania pytania, ale spróbuję. Budynek 360m parter z poddaszem użytkowym, na całości podłogówka bez grzejników, OZC budynku policzone na 10kW (budynek mocno izolowany, na płycie, z reku itd). Mam dostęp do gazu. Wchodzić w kocioł gazowy, czy pompę ciepła PW? Skłaniam się ku pompie, ale każdy "sprzedawca" do którego trafiałem, mam wrażenie że nie wie nawet co to OZC, więc wciska co mu wygodniej. Jaka pompa by tu dała radę i z jakim kosztem muszę się liczyć?

  pozdrawiam,

  Michał

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Witam, proszę przesłać zapytanie na karbon@karbon.com.pl
   Wiele zależy od planowanego budżetu inwestycji i kosztów przyłącza gazowego. Zdecydowanie pompa ciepła – koszty eksploatacji będą niższe od 1,5 do 2,5 tys zł.
   Ponadto zastosowanie paneli PV teraz lub w przyszłości pozwala kompensować koszty eksploatacji ogrzewania w przypadku PC.
   Przy gazie nie ma już takiej możliwości.

   Odpowiedz
 20. Jacek

  Witam

  Chciałem troszkę uprościć sprawe tzn ja widzę to tak jezeli ma ktoś mozliwosc podlaczenia gazu ziemnego to nawet niech nie myśli o pompie ciepła bo ta inwestycja będzie na progu opłacalności. 

  Pompa ciepła powietrze woda jest najlepszym rozwiązaniem dla domów mieszkań w których niestety nie można podłączyć gazu ziemnego.

  Dlaczego

  Proste kalkulacje ile chcemy zapłacić za wygodę i kto szuka jak zaoszczędzić swój czas bo ja szukam!!! 

  I wygląda to tak dom parterowy 190m2 pale ekogroszkiem dziennie worek 25kg do 30kg  na dzień  przy zimniejszych miesiącach grudzień styczeń w cieplejsze miesiące starcza mi tona na niecałe dwa miesiące. Kalkulując pale 4 tone w tym sezonie grzewczym zakładam że spale jeszcze jedna to jest 5 ton przy cenie za workowany i suchy ekogroszek to 5000zl jeżeli zacząłem palić w październiku 7 miesięcy to jest 210dni to wychodzi 24zl dobą i zakup ekogroszku przed sezonem czyli i tak już jestem krótszy o 5000zl. 

  Powiem jedno wszystko się psuje i piec i pompa ciepła ale wiem jedno nawet mogę za wygodę zapłacić 30zl doba w zimniejsze dni dużo dużo mniej w dni cieplejsze za użytkowanikowanie PC

  A i jeszcze jedno nikt w kredyt towaru (ekogroszku) wam nie da a i za pół ceny ekogroszku w nocy nie kupicie.

  To takie tylko przemyślenia jestem za pompa ciepła tam gdzie nie ma gazu ziemnego a resztę to nie dla mnie nie mam czasu na zakup dobrego ekogroszku, magazynowanie, zasypywanie, czyszczenie pieca wymianę klina wynoszenie popiołu i tego syfu żona pyta mnie się  po tych operacjach przy piecu w jakiej kopalni bylem. Nik a nikt nie pisze ile czasu i ile jego czas kosztuje przy obsłudze piecy stalopalnych.

  Pozdrawiam serdecznie 

   

  Odpowiedz
 21. Gosia

  Witam,

  A jak wygląda porównanie dla Daikin Altherma 3 Split 8KW, 11KW z Panasonic Aquarea WH-UX09HE5 / WHSXCO9H3E5. Jak to wygląda cenowo?  M.in parametry sprawności sezonowej Eta s dla temp. zasilania 35 i 55 stopni, dla stref klimatycznych +2, -10, -22 oraz nominalna deklarowana przez producenta moc grzewcza dla danej obliczeniowej temp. zewn. Prated. ?

  Parter 180 mkw (pustak, steropian 15, pustak), grzejniki temp. ok. 40 – 50 stopni (maksymalnie). 

  4 tony ekogroszku na rok razem z CWU 300 L. – 4 osoby.

  Odpowiedz
 22. Mariusz

  Witam, użytkuję pompę firmy V. Vitocal 200s  3faz 9 kw. Instalacja została wykonana bez bufora i PC zasila bezpośrednio budynek. Budynek ma 220 m2 podóg grzanych stadardowo plus garaż i piniwcę gdzie grzanie jest takze ale do mniejszych temperatur. Cały czas męczą mnie kwestie tutaj poruszane nt. modulacji mocy i sprawności oraz bufora. Moja PC zachowuje się tak że pracuje praktykcznie 24h/dobę.  Większosć tego czasu pracuje z bardzo małym obciążaniem  (9 procent wg sterownika) pobierając wtedy ok 1 kWh energii elektrycznej. Prosty rochunek zatem że nie mam szans osiągnąć wyniku poniżej 20 kWh na dobę tym bardziej że do tego dochodzi grzanie CWU.  Pompa jest sterowana tylko pogodowo i niema czujnika wewnątrz. Powoduje to że wyłacza się tylko jeżeli temp na powrocie wody grzewczej jest bardzo blisko zasilania co zaczyna być spełnieanie przy plus 10 na zewnątrz. Czy powinno się zastosować czujnik /termostat wewnetrzny? Początkowo instalacja była sterowana na siłownikach rozdzielacza i termostatach w pokojach. Jedynie łazienki bez sterowania (2 szt) ale pompa potrafiła wtedy wpadac w pracę on off. Aktualnie siłowniki zostały tylko w garazu, sypialni i piwnicy. Czy może jednak warto zainsalować bufor?

  Odpowiedz
  1. Tomek

   Ale co ten bufor miałby tutaj zmienić? Czy 20 kWh na dobę to duże zużycie przy ogrzewaniu domu o powierzchni 220m2? Wg mnie to bardzo dobry wynik. Nie popdajmy w skrajności. pozdrawiam Tomek

   Odpowiedz
   1. Mariusz

    20 kWh to minalny wynik jaki dałoby się uzyskać przy pracy 24 na dobę z minimalnym obciążeniem. Niestety w praktyce przy minus 5 na zewnatrz zuzycie skacze do 60 kWh na dobę a przy osatnich minus 15 dobijało 80.  

    Odpowiedz
 23. skip

  super, jestem inzynierem bud,  temat kroazy wokol mnie od kilku lat, 4 godziny siedze i czytam i nigdzie mimo wielkich madrosci nie znalazłem prostej i logicznej odpowiedzi co kupi i jak zrobic, blog jest ok , ale kto ma czas siedziec i przeszukiwac internet. w dobie gdzie ekspedientka w sklepie ma problemy z obsluga, wszyscy pisza – dobry fachowiec, ilu ostatnio takich spotkaliście???

  I tu mam pytanie , poniewaz dla niektorych temat jest oczywisty a dla innych mega zlozony, moze warto zapropnować gotowe rozwiazanie – przykladowe dla osob ktore nigdy nie dojda do swiadomosci jak autor bloga ???

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Rozwiązań gotowych czego? – kotłowni, instalacji, klimatyzacji? Rzecz w tym, że klienci maja różne oczekiwana, różne możliwości techniczne, a na koniec różne budżety. Dlatego staramy się znaleźć rozwiązanie odpowiadające konkretnym klientom.

   Odpowiedz
  2. Wierta

   Witam. Sprawa wygląda tak

   Mieszkanie 80m. Okna 2 szybowe, drzwi metalowe nowe. 100%grzejniki
   Mam wykonane ozc z którego wynika zapotrzebowanie na poziomie 72,48kWh/m2

   W jaka pompę uderzyć? Wacham sie na ten moment między daikin 6kw lub aristonem 7kw.

   Myśli pan że taka moc będzie optymalną do takiego mieszkania?

   Odpowiedz
 24. Kamil Kwas

  Witam,
  jestem pod mega wrażeniem Pana bloga.
  Mam dom 120m2 z poddaszem użytkowym od 2008r jako, że wtedy gazu nie było w okolicy kotłownia otrzymała piec na ekogroszek (klimosz ling duo 15KW). W sezonie grzewczym spalam 4T ekogroszku (tani polski 24Mj +-800zł/t) do tego jest 200L zasobnik CWU i 4 osoby. temp w zimie 23stC zawsze.
  Domek silka 24 do tego styropian 20cm (2x10cm na przekładkę) plus na poddaszu 25cm wełny skalnej. Na dole tylko podłogówka góra łazienka podłogówka + drabinka i 3 pokoje na górze spore grzejniki.
  Piec posłuży jeszcze góra 1-2 lata więc zaczynam się rozglądać za czymś mniej absorbującym mój kręgosłup. Sąsiad (identyczny domek) poszedł w gaz ( i teraz często pali w kominku nosząc drewno ) ja chciał bym iść w coś na prąd bo zamierzam postawić na działce 3-6kw paneli fotowoltaicznych.
  I teraz pytanie ile kw pompę + jaki bufor wydaje się być najbardziej dopasowany ?? Wolał bym coś 3f bo taką mam instalację oraz taki falownik planuję w pv.

  Z góry dziękuję za pomoc w tej materii.
  ewentualnie proszę o maila to jeśli będzie Pan tak miły porozmawiamy telefonicznie.

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Dziękuję za komentarz. Jeśli blog się Panu podoba, to miło mi będzie jeśli udostępni Pan naszą stronę, czy też poszczegolne wpisy na swoim profilu na facebooku lub google+. W sprawie pompy ciepła skontaktuję się z Panem pod adresem mailowym.

   Odpowiedz
 25. Ania

  Witam,

  Planuję zainstalować ppc Daikin Altherma Bluevolution R32. Model ERGA08DV/EHVX08S23D6V do parterowego nowego domu jednorodzinneg. Pompa będzie jedynym źródłem ogrzewania budynku oraz CWU. Powierzchnia użytkowa domu: 88m2 + 26m2 (garaż i kotłownia). Ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni (również w garażu i kotłowni) + 1 grzejnik w łazience.

  Proszę o informację czy wybór jest trafny czy może polaciłby Pan inne rozwiązanie?

  Pozdrawiam,

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Bardzo dobra pompa :), aczkolwiek model wymaga pewnych wyjaśnień. W aktualnie budowanych domach o tym metrażu zapotrzebowanie na moc grzewczą nie przekroczy 5-6kW i zapewne wystarczy mniejszy model 6kW.
   Nie oferujemy pomp z grzałkami 1f (są nieco tańsze), bo jest problem z wykorzystaniem pełnej mocy grzałki backup i równomiernym obciążeniem faz.
   Pompa grzewczo-chłodząca – rozumiem, że planuje Pani chłodzić, tylko w jaki sposób? Podłogówką? Chłodzenie podłogówką jest dość specyficzne i dyskusyjne.
   Zapraszam do kontaktu – omówimy temat i przygotujemy ofertę.

   Odpowiedz
 26. mersmet

  witam mam do ogrzania domek parterowy 90 m2 plus garaż 25 m2 wszystkie pomieszczenia są ogrzewane grzejnikami oprócz kuchni i łazienki gdzie jest ogrzewanie podłogowe.moje pytanie jest czy pompa ciepła nada sie na taka konstrukcje grzewcza i jakiej mocy .z gory dzieki .

  Odpowiedz
 27. mersmet

  zdarzyłem poczytać troche i tez wiem ze mozna ale czy przy takiej kostrukcji grzewczej pompa bedzie efektywna i czy ogrzeje dom przy niskich temperaturach i czy mnie nie zjedzą rachunki za prad ? generalnie chciałbym zeby pan w prostych slowach napisał jaka bedzie róznica miedzy konstrukcją grzewcza podłogową a zwykłymi grzejnikami na takim samym metrażu 2 pozdr.

  Odpowiedz
 28. lukasz

  Witam. Sprawa wygląda tak

  Mieszkanie 80m. Okna 2 szybowe, drzwi metalowe nowe. 100%grzejniki
  Mam wykonane ozc z którego wynika zapotrzebowanie na poziomie 72,48kWh/m2

  W jaka pompę uderzyć? Wacham sie na ten moment między daikin 6kw lub aristonem 7kw.

  Myśli pan że taka moc będzie optymalną do takiego mieszkania?

  Aha czy dobra opcja będzie montaż bez buforu, czy jednak bufor wymagany na 100%

  Odpowiedz ↓

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Nie dobieramy pomp online. Proszę przesłać zapytanie na karbon@karbon.com.pl , załączyć wyniki OZC, napisać kilka słów o instalacji planowanym terminie realizacji i podać kontakt do siebie. W razie pytań zadzwonimy by wyjaśnić wątpliwości, przygotujemy ofertę i będzie nam miło jeśli z niej Pan skorzysta.

   Odpowiedz
 29. Bb

  Mam pytanie. Posiadam dom 130m2, wszedzie podlogowka plus dodatkowo 2 grzejniki scienne w lazienkach i rekuperacja, dom budowany 10 lat temu, styropian 15, okna jednoszybowe. W tym roku zakupilam pompe ciepla panasonic mxc 9kw t-cap monoblok 1 fazowy. Mam pojemnosc instalacji 205l, tyle glikolu mi weszlo. Mam problem z wyregulowaniem pompy by chodzila optymalnie, nie wiem czy korzystac z krzywej grzewczej ( w moim przypadku przy -15 to 33, a przy +15 to 23), czy moze lepiej z prostej i termostatu zewnetrzego pokojowego? Bo zauwazylam ze minimalna praca sprezarki, najnizszy jej bieg to 0,8kw, wiec dosc sporo gdyby zalozyc ze chodzi po krzywej non stop. Jak to jakos sensownie poustawiac w tym sterowniku panasonica, zeby pompa nie puscila mnie z torbami?

  Odpowiedz
 30. Natanael

  Witam
  Mam w bud. domek 220 m2 w systemie gosp. i w planach ogrzewanie 2 strefowe po podlodze w calosci tak jak i grzejniki tez po calosci w kazdym pomieszczeniu jak to bywa w lazienkach..
  To tak dla lepszego komfortu..
  Czy da rade ogrzac taka powierzchnie PPC 8kw Daikin troche kombinujac ?
  Mam na uwadze to ze nie wszystko odrazu bedzie wykonczone czyli pompa 11kw za duza jak na poczatek ogrzewania by ogarniac tylko pietro i parter czyli jakies 70 + 70 m2 = razem 140m2 wiec tutaj chyba ta 8 bedzie w sam raz natomiast w momencie wykonczenia piwnicy po kilku latach doszlo by jakies 80m2 i tutaj juz Osemka mogla by nie wystarczyc dlatego mysle o wsparciu brakujacej mocy przez klimatyzatory po jednym na kondygnacji jak np gree albert prestge ktore ponoc grzeja do -30
  Czy taka koncepcjia to dobry plan uzupelnienia zwlaszcza tego dodatkowego szczytowego zapotrzebowania na cieplo i to dobre jakies rozwiazanie ?
  Czy jednak klimatyzatory takie radza sobie w tych niskich temperaturach zew. podobnie co grzalka w PPC w ekstremalnych warunkach i nie ma co brac je pod uwage jako uzupelnienie brakujacej mocy i pomyslec o dodatkowym innym zrodle ciepla w postaci jakiegos kotla gazowego ktore w razie awari PPC bylo by tez alternatywa jego zastapienia
  A moze poprostu zostawic to grzalce w takiej 8-semce kosztem jej wiekszego udzialu ..

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.