Hybrydowa pompa ciepła Altherma – jak działa

Hybrydową pompę ciepła Daikin Altherma opisywałem już prawie 3 lata temu.
Początkowo klienci dość nieufnie podchodzili do tego rozwiązania, ale z każdym rokiem ilość instalacji rosła, a ub rok był naprawdę przełomem.
W dalszym ciągu jednak klienci nie rozumieją jak ta pompa działa.
Są przekonani, że przy określonej temperaturze układ przełącza się z pompy ciepła  na kocioł gazowy.
Nic bardziej mylnego.

Słowo hybryda pochodzi od łacińskiego hybrid – czyli mieszaniec, krzyżówka.
Najcześciej termin ten występuje w biologi, gdzie oznacza osobnika powstałego z krzyżówki dwóch innych, odmiennych gatunkowo osobników. 
Ale hybryda, która z nich powstaje – to nie są jacyś bracia syjamscy, tylko zupełnie nowy osobnik, o  najlepszych cechach swoich rodziców.
I nie inaczej jest z hybrydową pompą ciepła Daikin Altherma. Sukces hybrydy tkwi właśnie w jej nazwie, czyli wspólnej (nie oddzielnej) pracy pompy ciepła powietrze-woda i kondensacyjnego kotła gazowego.
 
Przypomnijmy sobie taki wykres działania pompy ciepła powietrze woda, jaki zamieszczałem już w poprzednich wpisach
 
 
Na osi poziomej mamy temp. zewnętrzną, a na osi pionowej zapotrzebowanie na moc grzewczą.
Prosta I – to moc naszej pompy ciepła
Prosta II – to zapotrzebowanie naszego budynku na ciepło
Jak wiemy, wraz ze spadkiem temperatury zewnetrznej, spada nam moc powietrznej pompy ciepła.
T bivalent – to temperatura równowagi, czyli temperatura zewnętrzna, przy której moc pompy ciepła zrówna się z zapotrzebowaniem budynku.
Pole III – oznacza, tą część pracy PC w sezonie, podczas której musi ona wspomagać się grzałką pomocniczą, tzw backup heater
Pole IV – oznacza, tą część pracy PC w sezonie, podczas której jest ona obciążona częściowo, a więc jej moc jest wyższa niż wymagana przez budynek w danym momencie; np. inverter, będzie wtedy pracował w jakimś procentowym zakresie swojej mocy, a on/off cyklicznie, z mniejszymi lub większymi przerwami.
 
Jest to nazewnictwie pomp ciepła tak ładnie nazywany układ monoenergetyczny – bo mamy jedno zródło energii czyli energię elektryczną.
Do tej nazwy dochodzi słowo  biwalentny – bo od pewnej temperatury zewnętrznej włącza się drugie, biwalentme źródło ciepła czyli grzałka elektryczna.
I na koniec pojawia się słowo równoległy, bo ta grzałka pracuje równolegle z pompą ciepła.
 
W takim układzie pompy ciepła, praca biwalentna i równoległa jest oczywista.
Sprawność pompy ciepła, czyli ten słynny COP, zawsze będzie wyższa niż sprawność grzałki, której COP ma wartość 1.
Niech więc ta pompa ciepła pracuje sobie cały czas, nawet przy skrajnych mrozach, do końca, a z grzałki niech sobie dobierze tyle mocy, ile jej brakuje.
 
Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy z układu z jednym źródłem energii, przechodzimy do układu z dwoma źródłami energii, takimi jak prąd i gaz.
 
Dlaczego? 
Bo koszt pozyskania ciepła z gazu jest niższy niż koszt z elektrycznej grzałki z COP=1.
Natomiast w odniesieniu do pompy ciepła, koszt z gazu może być albo wyższy albo niższy, w zależności od COP pompy ciepła.
 
Wiemy, że sprawność, czyli COP powietrznej pompy ciepła zależy od temperatur pracy (zasilanie/powrót) oraz temperatury zewnętrznej.
Pojawia się więc pytanie, przy jakim COP koszt wytworzenia ciepła z gazu, zrównuje się z kosztem wytworzenia ciepła z pompy ciepła?
Jak to ma razem działać, by uzyskać sens ekonomiczny?
 
Ten COP jest nazywany COP progu rentowności, tzw. break-even COP i określa go poniższy wzór.
 
 
Jeśli stawka za kWh z energii elektrycznej to 60 groszy, za kWh z gazu to 25 groszy, a sprawność kotła gazowego to 92% –  to minimalny COP, przy którym jest sens pozyskiwać ciepło z pompy ciepła wynosi:
 
COP rentowności = (60gr x 92%) / 25gr czyli 2,2
 
Ktoś powie – to proste.
Z wykresu sprawności pompy ciepła odczytam sobie kiedy ma ona COP 2,2 i jaka temu odpowiada temperatura zewnętrzna i wiem już kiedy z pompy ciepła należy przełączyć się na gaz.
Niby proste i tak działa szereg rozwiązań konkurencyjnych na rynku, gdzie czujnik temperatury zewnętrznej decyduje, które zródło ciepła pracuje.
Ale to NIE JEST jeszcze hybryda – tylko jedynie zlepek dwóch niezależnie pracujących urządzeń.
Co zrobić by pompa ciepła pracowała efektywnie cały, a przynajmniej jak najdłużej?
 
Cała zabawa zaczyna się wtedy, kiedy uda nam się zmusić taki układ nie-monoenergetyczny do pracy równoległej w powiązaniu z aspektem ekonomicznym, czyli zminimalizowaniem kosztów eksploatacji.
I to właśnie ma miejsce w hybrydowej pompie ciepła Daikin, a odpowiada za to zaawansowana automatyka oraz specyficzny układ hydrauliczny.
 
W hybrydzie Daikin mamy kilka trybów pracy.
 
Pierwszy z nich to tryb tylko pompy ciepła.
Gdy efektywność pompy ciepła jest wystarczająca do tego, aby zrealizować oszczędności ekonomiczne dla użytkownika, hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma będzie działać w trybie "tylko pompa ciepła".
Dzieje się tak wtedy, kiedy COP żądanej przez użytkownika temperatury zasilania (COP, który uzyskuje się, jeśli woda grzewcza w układzie jest w całości podgrzewana przez pompę ciepła – od temperatury powrotnej do temperatury zadanej) jest wyższy niż COP progu rentowności i jeśli pompa ciepła jest w stanie dostarczyć wymaganą wydajność grzewczą. Sytuacja taka ma miejsce głównie przy umiarkowanych temperaturach zewnętrznych.
Tryb ten obrazuje poniższy rysunek.
 
Zawór trójdrożny za kotłem kondensacyjny powoduje, że woda grzewcza omija kocioł gazowy.
 
Drugi z nich to tryb hybrydowy
Jeżeli COP pompy ciepła  jest niższy niż sprawność kotła, to w konkurencyjnych systemach nie równoległych, nastąpi przełączenie ukladu na kocioł.
W systemie hybrydowym Althermy, automatyka w oparciu o temperaturę zewnętrzną oblicza możliwą temperaturę zasilania, w której COP pompy ciepła jest większy od  COP progu rentowności.
Jeżeli taka pośrednia temperatura zasilania istnieje (tj. temperatura w punkcie między pierwszym wymiennikiem pompy ciepła a drugim wymiennikiem ciepła czyli kotłem), to pompa ciepła pracuje równolegle z kotłem czyli w trybie hybrydowym.
Woda wracająca z instalacji podgrzewana jest przez pompę ciepła do tej właśnie temperatury pośredniej, a następnie kocioł podgrzewa ją do temperatury zadanej, żądanej przez użytkownika.
Zawór otwiera się i woda grzewcza przepływa również przez układ kotła.
 
 
Tryb hybrydowy ma dwie odmiany.
Pierwsza to ta opisana wyżej.
Jeśli automatyka hybrydy nie potrafi znaleźć punktu pośredniego w aktualnym momencie pracy, to zmniejszy przepływ wody przez instalacje, a tym samym zwiększy dt, czyli  różnice między zasilaniem a powrotem.
Dzięki temu hybryda znajduje punkt pośredni, przy którym koszt pozyskania ciepła z pompy ciepła jest niższy niż z gazu.
Zmniejszenie przepływu i dt zmniejsza oczywiście ilość ciepła dostarczaną do budynku.
Jest to kompensowane pulsacyjnym wzrostem temperatury zasilania generowanym przez kocioł grzewczy. 
Zdaję sobie sprawę, że dla laika brzmi to dość skomplikowanie.
Dlatego o wiele prościej jest powiedzieć, że automatyka pozwala wycisnąć z hybrydy maksimum ciepła przy minimum kosztów.
 
Trzeci tryb pracy, to tryb tylko kocioł.
Jeśli temperatury zewnętrzne są na tyle niskie, że automatyka nie potrafi znaleźć takiego pośredniego punktu pracy, w którym COP PC jest większy od COP rentowności, to wyłącza pompę ciepła, a w trybie pracy pozostaję tylko kocioł grzewczy.
 
Pojawia się pytanie skąd hybrydowa pompa to wie?
Automatyka ma w swojej pamięci zaszyte wykresy sprawności pompy ciepła w całym zakresie tempeatur zasilania i temperatur zewnętrznych, a instalator przy jej rozruchu wprowadza wartość stawki za energię elektryczną oraz gazową.
 
Takie unikalne rozwiązania sprawiają, że hybrydowa pompa ciepła jest bardzo uniwersalnym i elastycznym  źródłem ciepła, które możemy zastosować w każdym typie budynku i instalacji.
Oczywiście o ile mamy gaz 🙂
 
Mimo, że udział mocy modułu pompy ciepła może być niewielki w stosunku  do całkowitej mocy budynku, to udział w ilości dostarczanego ciepła może sięgać 50-70%
Na poniższym rysunku pokazane są szacunkowe koszty eksploatacji dla budynku z zapotrzebowaniem 20 tys kWh, dla stacji pogodowej Katowice, stawek za energię elektryczną i gazową odpowiednio 60gr i 25gr oraz pracy na instalacji grzejnikowej w zakresie zasilania 30/55 stopni.
 

 
 
Różnica w stosunku do gazu, to kwota ok. 1,5 tys zł.
Jeśli zaczniemy schodzić  z temperaturą zasilania aż do zakresu podłogówki tj. 25/35 stopni, to ten koszt jeszcze bardziej spadnie a różnica zwiększa się do ponad 2 tys zł.
 
 
Przy wykorzystaniu dwóch taryf, różnica do gazu zwiększa się jeszcze bardziej.
 
Można dyskutować czy to dużo, czy mało, ale w hybrydzie pojawia nam się jeszcze jeden potencjalny aspekt ekonomiczny.
W przypadku zastosowania samego kotła gazowego, nie jesteśmy już nic w stanie zrobić z kosztami eksploatacji.
Dzięki hybrydzie, która jest w stanie pokryć ponad 50-70% zapotrzebowania na ciepło w trybie pompy ciepła, możemy to ciepło/energię zbilansować dzięki instalacji fotowoltaicznej.
Ceny instalacji PV stale spadają i jest to bardzo atrakcyjna, kolejna możliwość obniżenia kosztów eksploatacji w istniejącym budynku z hybrydą.
 
Nie bez znaczenia jest również fakt, że większy model hybrydy występuje w wersji grzewczo-chłodzącej.
Tego chłodu nie jest wiele, ok. 7kW, ale wystarcza to w zupełności by wykonać instalację mieszaną z klimakonwektorami i sklimatyzować salon oraz 2-3 sypialnie.
Niezależna instalacja klimatyzacji dla 3-4-5 pomieszczeń to kolejny agregat/agregaty na budynku i kwota od kilkunastu do nawet 30 tys zł przy 5 pomieszczeniach.
Hybryda generuje też niższe koszty eksploatacji niż pompy ciepła powietrze-woda.
 
Pojawia się szereg pytań o przygotowanie wody użytkowej.
Otóż cwu w hybrydzie przygotowywana jest tylko w trybie kotła gazowego.
Może być przygotowywana przepływowo, jak w kotle dwufunkcyjnym lub w oddzielnym zasobniku wody użytkowej.
Dlaczego nie w trybie PC? – bo koszt przygotowania cwu w PC PW w skali roku jest porównywalny z kosztem przygotowania cwu z użyciem gazu dla płaskiej stawki.
Zarówno w jednym jak i drugim wypadku możemy zastosować cyrkulację wody użytkowej (pompkę cyrkulacyjną), którą możemy sterować z poziomu hybrydy.
 
Gdzie warto zastosować hybrydę?
Oczywiście tam gdzie jest gaz.
Wszystkie modernizowane instalacje grzejnikowe z kotłami gazowymi. 
Jeśli czeka Cię wymiana starego kotła, to warto pójść w stronę hybrydy.
Nowe budynki z dostępem do gazu, potrzebą chłodzenia i raczej większym zapotrzebowaniem na ciepło. Co znaczy większym?
Koszt kotłowni hybrydowej porównywalny jest z kotłownią PC PW z małego typoszeregu, tj. z jednośmigłowym agregatem 4-6-8 kW.
Kiedy wchodzimy w duży typoszereg PC PW 11-14-16 kW, to koszt kotłowni skacze w górę nawet o kilkanaście tys zł. 
Hybrydowa pompa ciepła ciągle kosztuje tyle samo, a mocy w zapasie mamy pod dostatkiem.
Z powodzeniem ogrzejemy budynek z zapotrzebowaniem od kilkunastu do nawet 30kW
 
Poniżej animacja działania hybrydowej pompy ciepła.

 

W zależności od wielkości budynku, zapotrzebowania na moc grzewczą i typu instalacji, chętnie przygotujemy odpowiednie symulacje pracy hybrydowej pompy ciepła oraz oferty jej instalacji.
 

69 komentarzy do “Hybrydowa pompa ciepła Altherma – jak działa

 1. czytelnik

  Mając gaz i niskotemperaturowe odbiorniki zastanawiałbym się na nad gazową odsorbcyjną pompą ciepła GAHP. Są już wersje pod większe budynki jednorodzinne, efektyewność spalania gazu do 150-170% czyli za omawiane tu 25 gr dostaniemy nie 1kWh a 1,5-1,7 kWh, co daje kosz 1 kWh z gazu na poziomie 16 gr lub nawet mniej.  

  Odpowiedz
  1. Hybri

   Tylko, że moc takiej pompy zaczyna się od bodajże 16kW. Hybryda Daikin np. 5kW jest idealna dla małych domków typu 70-100m2 i maksymalnym zapotrzebowaniu 5kW przy max. mrozie. Tam, gdzie nie da się położyć podłogówki a dodatkowe grzejniki do niskotemperaturowej pompy ciepła również nie wchodzą w grę z przyczyn estetycznych.

   Odpowiedz
 2. primolabo

  Czy pisząc o wyższym modelu hybrydy, który może realizować funkcję chłodzenia o mocy 7 kW ma pan na myśli model EHYHBH08AV32? jak można takie chłodzenie rozwiązać w środku domu, podłączając ścienne klimatyzatory? jakie odległości w metrach od jenostki zewnętrznej wchodzą w grę wtedy?

  Odpowiedz
 3. Adrian Teliżyn Autor wpisu

  Za chłodzenie odpowiada ostatnia literka i ma to być X zamiast H. Do hybrydy chłodząco-grzewczej należy podłączyć klimakonwektory.

  Długość instalacji chłodniczej wew/zew do 30m.

  Odpowiedz
 4. primolabo

  bardzo dziękuję – zastanawiam się tylko, czy moc 7kW chłodzenia będzie wystarczająca – w obecnym mieszkaniu mam 3 osobne smart invetery o mocach 5 kW w części dziennej oraz dwa razy 2,5 kW w sypialniach z moich obserwacji wynika jednak, że nigdy nie pracują jednocześnie systemy w części dziennej i nocnej – zawsze w dzień pracuje jednostka w części dziennej, wieczorem przez godzinę lub dwie (funkcja "zaśnij") pracują jednostki w części nocnej. używane są tylko w trybie cichej pracy i wyłącznie z nastawieniami 23 stopnie lub więcej. w takiej sytuacji czy myśli pan, że moc 7 kW mogłaby obsłużyć jedną jednostkę w części dziennej 50 mkw i 4 sypialnie po około 14 mkw każda wieczorami? czy to w ogóle nie ma sensu? podkreślam, że nigdy nie mamy zapotrzebowania na ekstremalne chłodzenie poniżej 23 stopni…

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   W takiej sytuacji 7kW chłodu z hybrydy wystarczy. Salon nie będzie potrzebował więcej niż 7kW, a na sypialnie 14m2 wystarczy 1,5-2 kW chłodu w zupełności. Nawet przy wspólnej pracy i częściowym obciążeniu efekt chłodzenia będzie odczuwalny w każdym pomieszczeniu.

   Odpowiedz
   1. primolabo

    dziękuję za odpowiedź. rozumiem, że to rozwiązanie przewiduje wyłącznie chłodzenie wodą, nie można jakoś magicznie zaprzęgnąć tej jednostki zewnętrznej do współpracy z jednostką wewnętrzną chłodzącą powietrze?

    Odpowiedz
    1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

     Magicznie się nie da 🙂 Po prostu ten opisany model hybrydowej pompy ciepła chłodzi w układzie wody lodowej. Natomiast w tym roku ma sie pojawić hybryda współpracująca w układzie multisplit z 2-5 jednostkami wewnętrznymi. Nie mam jeszcze danych, ale jest już animacja reklamowa https://youtu.be/lnNYadUvoIk
     Świetne rozwiązanie, jak tylko będzie dostępne, opiszę je na blogu

     Odpowiedz
     1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

      Niestety, tak dobrze nie będzie. Aktualnie kotłownia na hybrydzie to ok. 30 tys zł. Agregat multi, z uwagi na zawory będzie droższy i do tego dojdą jednostki wewnętrzne, (2-4 tys zł), linie chłodnicze i sam montaż. W zależności od ilości jednostek, pewnie będzie to końcowa kwota od 40 tys zł w górę. Ale może się mylę i producent mile nas zaskoczy.

 5. primolabo

  no, to trochę gorzej 🙁 co prawda ta hybryda najsłabsza altherma chodzi w internecie już od 23,000 zł. 

  mam jeszcze takie pytanie – jak pan ocenia hybrydę althermy gdzie jeszcze muszę zasobnik wstawić na wodę z dwoma podłączeniami jak rozumiem w porównaniu do takiego "kombinowanego" zestawu – piec kondensacyjny + pompa ciepła powietrze/woda z zasobnikiem z możliwością podłączenia tego pieca jako alternatywa? 

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   23 tys pewnie goła pompa i ta najmniejsza. Jak do tego dojdą elementy kotłowni i robocizna to cena będzie nieco inna. Ale internet łyka wszystko.
   Co do porównania hybryda vs piec kondens+PC PW, pisałem już kilka razy.
   Praca hybrydowa (równoległa) i automatyka, która uwzględnia koszt pozyskania 1 kwh w zależności od temperatury zewnętrznej, pozwala tak zoptymalizować pracę pompy hybrydowej, by ciepło było pozyskiwane najniższym kosztem. Pokrycie ciepła przez moduł pc może sięgać 60-70%, chociaż pokrycie mocy wynosi 30-40%.
   Tego nie da się zrobić na oddzielnych urządzeniach przełączanych ręcznie i pracujących oddzielnie. A ich koszt wraz z montażem i odpowiednią armaturą podłączeniowe kotłowni, pozwalającą na prace z dwóch źródeł, będzie pewnie wyższy niż samej hybrydy.

   Odpowiedz
   1. primolabo

    dziękuję za odpowiedź.

    co prawda potrafię sobie wyobrazić, że przy spadku temperatury powiedzmy poniżej 10 stopni kiedy COP pompy przestaje byc atrakcyjny (gaz jest nadal tańszy od prądu jakieś 2,5 raza na kWh) sama osobiście przełączałabym CWU na gaz. oczywiście jest to kłopot, ale czułabym że robię coś ekologicznego.

    ceny pompy ciepła do CWU są już bardzo atrakcyjne od 5,600 zł z zasobnikiem 200 l i wężownicą pod którą można podpiąć piec (buderus) plus piec 5,000 zł  i mamy taki zestaw. nawet jeśli robocizna i osprzęt dojdą, wydaje mi się to niezłą alternatywą do tradycyjnej kotłowni piec + zasobnik?

     

     

    Odpowiedz
    1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

     Niestety nie rozumie Pani pracy hybrydy. Proszę na spokojnie zapoznać się jeszcze raz z wpisami. Łączenie pc do cwu typu kompakt z kotłem gazowym nie ma żadnego sensu.

     Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Są już animacje i ulotki, ale nie ma jeszcze żadnych danych technicznych. Ma to być nieco inne urządzenie – połączenie hybrydowej pompy ciepła z systemem multisplit na R32. Hybryda będzie zasilała instalację wodną c.o. i przygotowywała cwu, a do tego, agregat z hybrydy będzie obsługiwał od 2 do 4-5 splitowych jednostek wewnętrznych. Takie 3w1 – grzanie(grzejniki), chłodzenie(klima), cwu. Świetne rozwiązanie – ciekaw jestem jaka będzie cena, ale myślę, że atrakcyjna w porównaniu z układem sama hybryda + oddzielne multi, bo ciągle mamy 1 agregat. Tak samo w porównaniu kocioł gazowy + układ multi.

   Odpowiedz
 6. pompiarz

  to o czym mówisz jest na hybrydzie pierwszej generacji jeszcze z tego co się orientuje. A hybryda II jest w fazie designu 🙂

  Odpowiedz
 7. Wojtek

  Witam

  Odrazu zaznaczę że nie posiadam wystarczajacej ilości pieniążków na zakup hybrydy.

  Jestem czytelnikiem Pańskiego bloga i doceniam fachowość gdyż sam jestem intalatorem (elektyk) i lubię czytać merytoryczne treści ale nie otym…

  Mam zaprojektowany dom 107m2 parterówka, (ogrzewanie podłogowe) z zapotrzebowaniem na energię cieplną na poziomie 46W/m2 czyli ok. 91kwh/m2*rok. Liczony przy założeniach trzeciej strefy klimatycznej obliczone zostaloło zapotrzebowanie ciepło przy -20 na poziomie 4,5kW.

  Natomiast przy średniej temp. w okresie grzwczym 1,8°C zapotrzebowanie wynosi 2,2kW.

  Najkorzystniej było by zakupić hybrydę i sprawę można zamknąć, ale no właśnie ale.

  1m3 gazu ziemnego to cena ok. 1,5zł co przy założeniu kupna Kotła kondensacyjnego dwufunkcyjnego z COP ok. 1 z gazem o kaloryczności na poziomie 11kWh – 1m3

  Wychodzi z mi z tego że przy obecnej cenie energi elektrycznej 0,6zł – 1kWh kupno pompy powietrzej jest nie opłacalne gdyż PC musiała by utrzymywać COP 5.

  Bo jeżeli spalając gaz za 1,3zł otrzymujemy ok. 11kWh ciepła to pompa potrzebuje zurzyć 2,2 kWh energii elektrycznej przy COP 5 aby otrzymać Podobną ilość ciepła co z m3 gazu.

  Czy i gdzie jestem w błędzie serdecznie pozdrawiam

  ps. Świetna robota z tym blogiem.

   

  Odpowiedz
 8. Wojtek

  Czy istnieje też wersją Althermy bez połączenia z kotłem gazowym, którą można łączyć z systemami muli? (czyli jednostka zewnętrzna multi + hydrobox + jednostki naścienne/kanałowe)?

  Odpowiedz
 9. Krzysztof

  Witam,

  Czy możliwe jest połączenie pompy ciepła Altherma z istniejącymi kondensacyjnym kotłem i zasobnikiem c.w.u. innej firmy niż Daikin (w moim przypadku Buderus) w celu zbudowania układu hybrydowego?

  Odpowiedz
 10. Krzysztof

  Rozumiem, że w przypadku zasilania PC z paneli fotowoltaiczncy (czyli dla ceny energii elektrycznej ~0,00 zł) praca pompy zawsze będzie bardziej ekonomiczna od pracy kotła. Układ sterowania należy zoptymalizować pod kątem maksymalnego czasu wykorzystania PC z uwzględnieniem parametrów technicznych urządzeń. Wówczas układ będzie tak samo efektywny jak hybrydowy. Trzeba tylko mądrze dobrać wielkość pompy.

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Nie do końca. Zależy od parametrów zasilania i zapotrzebowania na moc. W hybrydzie mamy równoległą pracę. W typowym układzie biwalentnym – albo/albo. Co z tego, że praca samej pompy jest efektywna, jeśli brakuje mocy. Temat oczywiście jest do rozwiązania, ale trzeba przeanalizować kilka wariantów pracy.

   Odpowiedz
  2. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Kocioł jak kocioł. Chodzi o automatykę. Proszę jeszcze raz przeczytać opis trybu hybrydowego z tego wpisu. W hybrydzie nastawa osiągana przez pc jest zmienna, obliczeniowa, a stała jest końcowa z kotła, która ustala użytkownik. W „normalnej” Althermie jest już tylko końcowa nastawa.

   Odpowiedz
 11. Krzysztof

  Nie rozumiem dlaczego kocioł Buderusa nie będzie mógł pracować równolegle z PC. Dlaczego nie można zbudować układu jak na przykładowych rysunkach powyżej (z zaworem trójdrożnym regulującym przepływ wody z poszczególnych źródeł zasilania). Nie wiem czy różni się się kocioł Daikina od innych. Myślę że to sprawa sterowania – Daikin zapewne wykorzystuje jeden sterownik do sterowania pracą całego układu, a ja pomyślałem, że u mnie w domu sterownik kotła pełniłby rolę układ podrzędnego. Za wypracowanie temperatury układu odpowiadałby sterownik Daikin.

  Jeżeli chodzi o parametry wody to układ był liczony na 75 st.C, ale w praktyce przez 90% czasu pracy temperatura wody nie przekracza 50 st.C. W układzie jest trochę podłogówki i grzejników. Moc zainstalowana 9,8 kW. Przy temperaturze zewnętrznej -20/-25 st.C zdarzyło temperatura zasilania osiągnęła max. na poziomie 67 st.C. Minimum kotła 3 kW.

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Wszystko zależy od ceny zakupu – z wolnej ręki czy z dzierżawy, kosztów przyłącza, instalacji gazowej itp. Wybór hybrydy jest z innej strony. Mam gaz, czeka mnie wymiana kotła lub chce ograniczyć koszty to wybieram hybrydę. Ale rozwiązanie – robię LPG po to by wybrać hybrydę???
   W sytuacji gdy ten LPG juz jest, to oczywiście hybryda przyniesie oszczędności.
   Ich wielkość zależy od zapotrzebowania na moc i temperatur zasilania.
   Na tej podstawie oraz wprowadzają stawki za LPG lub koszt pozyskania 1kwj z lpg i prądu można zrobić symulację pracy, by wybrać właściwe rozwiązanie.

   Odpowiedz
 12. Michał

  Nie mam dostępu do sieci przesyłowej gazu (domek po za miastem) natomiast wydaję mi się że hybryda wyjdzie taniej niż zwykła pompa powietrzna.

  Powiedzmy że instalacja z używaną butlą to koszt 6000-8000zł natomiast można przyjąć że gaz płynny typu propan zakupiony powiedzmy po 1.6 za litr. (aktualnie jest wyższa cena). Bardziej zależy mi na wyliczeniu opłacalności pod kątem użytkowania.

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Zgadza się. W przypadku modernizacji (grzejniki i wyższa temperatura zasilania) oraz mocy 11-14-16 kW – hybryda będzie tańsza w inwestycji i w większości przypadków w eksploatacji.

   Odpowiedz
 13. Paweł

  Witam

  Czy sterownik tego systemu hybrydowego, jest wstanie uwzględnić 2 taryfy prądowe (G12 oraz G12W) przy decyzji, który układ ma aktualnie grzać wodę? Prawdopodobnie w dzień częściej by wtedy chodził piec gazowy…

  Odpowiedz
 14. Artur

  Bardzo fajne rozwiązane, szkoda, że cena taka wysoka. Poszperałem w sieci i znalazłem, że w Holandi model 5kW kosztuje 4200euro, a w Polsce 22 czy nawet 23 tys. zł. W tej sytuacji mam pytanie, czy taka hybryda może być normalnie założona w Polsce i serwisowana? Skąd bierze się taka duża różnica w cenie?

  Odpowiedz
 15. Arek

  Witam czy do przygotowania CWU wykorzystana jest w hybrydzie pompa ciepła czy też tylko kocioł kondensacyjny ? Czy latem można uzyskać CWY tylko z pompy ciepła ?

  Odpowiedz
 16. Karol

  Witam,
  w przyszłym roku planuję budowę domu parterowego. Dom będzie spełniał normę WT2021, około 150m2 do ogrzania. Mam możliwość podłączenia się do sieci gazowej, ale do tej pory skłaniałem się w inwestycję w powietrzną pompę ciepła oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu.
  Pański wpis na blogu odnośnie pompy hybrydowej jest bardzo interesujący. Zastanawiam się, czy przy nowej inwestycji ma to sens, czy nie prościej/taniej zamontować tradycyjną pompę ? Docelowo kiedyś planuję również fotowoltaikę na dachu.

  Jak to wygląda z chłodzeniem? Chciał bym wykorzystać pompę do chłodzenia domu.

  Pozdr. Karol

  Odpowiedz
 17. Jarek

  Panie Adrianie – gratuluje wiedzy oraz dziękuje za każdy wpis – to jest naprawdę cenna wiedza.
  Pisał Pan że nowsze wersje pomp hybrydowych realizują juz grzanie zasobnika wody CWU przez pompę ciepła. W jaki sposób logika pompy realizuje przejście z PC na GAZ ?

  1.Czy manipulując ceną energii w sterowniku (ekstremalnie tani prąd i bardzo drogi gaz) jesteśmy w stanie zmusić pompę do zagrzania 300 litrowego zbiornika CWU tylko za pomocą PC ? Nie logiczne jest dla mnie grzanie CWU w lecie za pomocą gazu gdzie mamy duże COP i do tego trochę fotowoltaiki na dachu.

  2.Czy w okresie zimowym też za pomocą parametrów i cen energii jesteśmy w stanie przesunąć punkt zadziałania hybrydy i gazu do niższych temperatur ?

  3. Czy pompa posiada harmonogram dla temperatury wody CWU ?

  4. Czy są już dostępne cenniki pompy hybrydowe multi na R32 ? Instalował Pan już takie pompy ? Czy są duże różnice w działaniu hybrydy , wydajności, sprawności itp ?

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Ogrzewanie cwu zaczyna się w trybie pompy ciepła. Nie znalazłem w dokumentacji producenta informacji kiedy następuje moment przejścia z pompy ciepła na tryb kotła gazowego dla cwu. Ale przypuszczam, że jest to związane właśnie ze stawkami za energię. Nie należy też zapominać o nastawię. Nie uzyskamy wody o temperaturze 60 65° w trybie samej pompy ciepła. Trudno powiedzieć mi coś więcej, bo nie testowałem skrajnych stawek za energię w celu wymuszenia takiej czy innej pracy.

   Odpowiedz
   1. Jarek

    Dziękuję, bardziej zależy mi na utrzymaniu temperatury 40 do 44 stopni zbiornika 300litrów za pomocą PC w okresie letnimm gdy COP duże

    Odpowiedz
    1. Michal

     Mam hybrydę od zimy.
     Mam ten sam problem. Spodziewałem się, że pompa będzie grzała CWU latem, a tu od wyłączenia CO, CWU jest przygotowywana tylko za pomocą kotła.
     Chcę zainwestować w fotowoltaikę, a tu taki zonk.

     Jestem ogólnie zawiedziony, bo moje założenia z konsultacji przedzakupowych z handlowcem DAIKIN oraz studiowaniem materiałów promocyjnych, okazały się nietrafione:
     – pompa działa tylko jak jest gaz (miałem mieć gaz ziemny podłączony później) – z materiałów wynikało, że pompa może pracować w trzech trybach: PC, hybryda i tylko kocioł — na gaz musiałem czekać. Dobrze, że się okazało, że może być propan z butli 33kg – konieczna jest zmiana podkładki w zaworze wewnątrz kotła, którą trzeba zamówić razem z pompą (lub w serwisie producenta kotła ACV – bo tam jest dostępna w ciągu 48h)
     – CWU nie jest grzane latem z pompy ciepła (mimo wysokich temperatur zewnętrznych i potencjalnie wysokiego COP)
     – wsparcie techniczne DAIKIN nie ma pojęcia o tych pompach (albo ma blade pojęcie), bo sprzedawanych jest rocznie kilka sztuk (zaledwie).

     Pompy sprzedają też nieznający się na tym sprzedawcy klimatyzacji (tu f-gazy i tu też), ja kupiłem właśnie od takiego. Same problemy.
     Rozruch miałem z autoryzowanego serwisu, zrzeszonego w AFSDA – na uruchomienie przyjeżdżał technik 4 razy (!) to było jego pierwsze uruchomienie hybrydy – nie mieli nikogo innego (bo poprzedni technik odszedł).

     Jeżeli zdecydujecie się na zakup hybrydy, to chyba jedynie warto to zrobić przez KARBON. Widać, że Pan Adrian zna się na rzeczy. Ja się nie zdecydowałem, bo wydawało się za drogo i żałuję.

     Odpowiedz
     1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

      Z jednej strony dziękuję za ten wpis. Z drugiej – nie cieszy mnie opisana przez Pana sytuacja.
      Fakt, że hybryda nie działa bez dostępu do gazu, to taka oczywista oczywistość, i jest on znany od samego początku jej wejścia na rynek w 2014 roku.
      Jestem więc zaskoczony, że udzielono Panu błędnych informacji.
      Hybryda może pracować bez agregatu, w trybie kotła gazowego, ale nie bez dostępu do gazu.
      Jeśli chodzi o cwu – to w pierwszych modelach cwu była przygotowywana tylko w trybie kotła gazowego. Ale od 2-3 lat, w połączeniu z zasobnikiem, cwu jest przygotowywana w trybie PC i później kotła gazowego.
      Cały rynek instalacyjny boryka się z brakiem wykwalifikowanej kadry. Nie omija to producentów.
      Aktualny model biznesowy dał klientom teoretycznie bardziej stabilną ochronę gwarancyjną, ale z drugiej strony spowodował, że doboru i montażu pomp ciepła, podejmują się firmy bez dostatecznej wiedzy i doświadczeń, a w praktyce w ogóle bez obu tych rzeczy.
      Co do serwisu – wszyscy jesteśmy tylko ludźmi.
      Hybryda czy Altherma HT – to nie są łatwe pompy. Nie odpali ich pierwszy z brzegu instalator klimatyzacji czy nawet pomp powietrze/woda. Naprawdę wymagają wiedzy i doświadczenia.
      A pozyskanie ich kosztuje.

     2. Michal

      Tadaaam! Wróciły chłody, włączyłem więc CO na sterowniku.
      Co się okazało?
      CWU też zaczęło być grzane przez pompę!!
      Ech, gdybym dostał z działu technicznego Daikin taką informację, miałbym grzaną CWU przy upałach pompą ciepła zamiast gazem.
      Podkreślę najnowsze odkrycie: HYBRYDA GRZEJE CWU LATEM ROWNIEZ ZA POMOCA POMPY CIEPLA!
      czyli – fotowoltaika jednak się przyda!
      (Panie Adrianie, czy w czymś przeszkadza latem jeżeli włączone jest CO na sterowniku, a defacto nie jest używane? )

     3. Adrian Teliżyn Autor wpisu

      Odkrycie, nie odkrycie. Tak, jak pisałem, grzeje cwu w trybie pc. Nie wiem jak jest u Pana skonfigurowana pompę. Od ponad 2 lat, obsługę gwarancyjną przejął producent. To są pytania dla serwisu autoryzowanego, który uruchomił pompę i do działu technicznego producenta.

     4. Michał

      Czy jest możliwość dokompletowania jednostki wewnętrznej PC o grzalkę, tak, żeby w przypadku awarii sieci gazowej zmusić pompę do działania na prądzie w takiej pętli: PC- kocioł gazowy nie działa- uruchamia grzałkę na odmrożenie – wraca do PC – kocioł gazowy działa – wraca do PC – kocioł gazowy nie działa – uruchamia grzałkę itd?

 18. Lukas

  Witam serdecznie. W instalowanym mi właśnie zestawie Daikin ALTHERMA HYBRYDA EHYHBH08AV32 jest kłopot z uruchomieniem cyrkulacji CWU. Czy sterownik posiada możliwość ustawienia harmonogramu samej cyrkulacji np. 6.00 -6.15. Posiadam EKRUCBL4.

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Od 2 lat pompy ciepła Daikin uruchamiane są przez serwis autoryzowany i objęte gwarancją producenta. Te kwestie proszę wyjaśnić z serwisem. Chyba, że pompę uruchamia firma bez autoryzacji serwisowej.

   Odpowiedz
 19. Jarek

  Czy są już dostępne cenniki pompy hybrydowe multi na R32 ? Instalował Pan już takie pompy ? Czy są duże różnice w działaniu hybrydy , wydajności, sprawności itp ?

  Odpowiedz
 20. Dex

  Witam
  Gdzies tu kiedys wyczytalem o Hybrydowej PC multi ale nie moge go odnalezc czy moge sie dopytac jakie sa symbole tego zestawu hdroboksu kotla i agregatu ?
  i czy ta wersja Hybrydy to ta na nowym czynniku r32 ?

  Odpowiedz
  1. Dex

   Zapomnialem tez dopytac czy taka hybryda musi koniecznie byc tez podlaczona do przynajmniej jednej jednostki chlodzacej na scianie ?
   Czy mozna ta wersjie montowac bez tych jednostek chlodzacych

   Odpowiedz
    1. Dex

     Szkoda bo radziej by mnie interesowala Hybryda na nowym czynniku ze wzgledu na wieksza ponoc wydajnosc w nizszych temperaturach niz ta wymuszona instalacjia chlodzenia na scianie

     Odpowiedz
   1. Dex

    A te szyfry jakie urzadzenie kryja ?
    jesli moge zapytac…

    HYKOMB33AA
    EHYHBH08AAV32
    EVLQ08CAV3

    Tez naleza do jakiegos jednego urzadzenia na r32 ?
    czy to jakas mieszanina bez skladu i ladu
    pytam bo jeden gosc sciagnal to z Angli do siebie ale ze wzgledu ze musialby zainwestowac w zbiornik gazu na ktory dotacji nie dostanie wiec teraz chce mi to odsprzedac prywatnie podajac mi nawet atrakcyjna cene
    tyle ze mocno sie zastanawiam bo na gwarancjie nie mam co liczyc
    urzadzenie ponoc nowe
    jesienia sciagnieta od jakiegos dystrybutora z Angli zapakowane ladnie w kartonach jak na prezent pod choinke…

    Odpowiedz
    1. Dex

     Tak wogole to facet nawet nie wie co kupil bo nie ma pewnosci czy to ta wersjia multi czy co inne
     Wie tylko tyle ze to jakas najnowsza wersjia Hybrydy

     Odpowiedz
 21. JJK

  Super artykuł – wiele mi w głowie poukładał.
  Rozważam hybrydę do modernizacji istniejącej instalacji (opartej o piec gazowy i grzejniki), która jest leciwa – ma już 18 lat w dużym domu – 350 m2 p.u.
  Czy robicie realizacje w Warszawie? jeśli tak co byłoby potrzebne, żeby otrzymać wycenę? Jeśli nie – czy może Pan rekomendować kolegę instalatora w Warszawie o podobnym poziomie profesjonalizmu?
  Dziękuję i pozdrawiam!

  Odpowiedz
 22. Paweł

  Dzień dobry

  W 2017 roku zainstalowałem hybrydową pompę ciepła Daikin. Pierwsze trzy lata źródłem gazu była butla z gazem płynnym. Od zeszłego roku (październik 2020) została dokonana zamiana na gaz ziemny. Firma wykonująca przyłącze posiadała pracownika, który serwisuje piece gazowe różnych firm. Ten pracownik wymienił dyszę w palniku na dyszę do paliwa typu gaz ziemny. Dysza była oryginalna, dostarczana w komplecie z pompą ciepła. Technik sprawdził emisję CO2 i dokonał standardowych regulacji. Piec ruszył i działa prawidłowo od tego czasu.

  Nie działa natomiast prawidłowo sterowanie urządzenia. Znam dość dobrze charakterystykę pracy urządzenia, posiadam osobny licznik prądu podłączony do urządzenia. Prowadzę statystykę zużycia kW w każdym sezonie z podziałem na okresy gdzie widzę jak działa urządzenia i jakie są koszty jego działania.

  Co jest nie tak:

  1. Zużycie gazu wzrosło trzykrotnie w stosunku do lat ubiegłych. Zużycie prądu bardzo mocno spadło, również około trzykrotnie. UWAGA: Cena za kW gazu i prądu była ustawiona prawidłowo czyli po przepięciu innego typu gazu cenę zaktualizowałem.
  2. Nie ma znaczenia jaką cenę wstawię, testuję to od grudnia i zachowuje się nieprawidłowo. Mogę cenę za kW prądu podać jako 1 a cenę za gaz jako 10 za kW a nie ma to w zasadzie żadnego znaczenia na pracę pompy. Za każdym razem niezależnie od ceny sposób działania pozostaje nieprawidłowy.
  3. W początkowej fazie grzania pompa ciepła się uruchamia, podgrzewa wodę, na sterowniku jest listek, wymiennik na zewnątrz chodzi. Po około 15-20 minutach na chwilę pracuje hybrydowo (listek i palnik), po czym zaczyna się praca tylko na gazie i trwa dopóki nie jest osiągnięta temperatura zadana w pomieszczeniu.
  4. Zaburzenia pracy z pkt 3 są niezależne od temperatury na zewnątrz. I tak wczoraj przy temperaturze na dworze 8 stopni głównie grzanie gazem i mały udział pracy pompy. Zużycie gazu dzienne nadal ogromne w stosunku do zużycia prądu.
  5. We wcześniejszych latach wszystko działało prawidłowo, gaz był wykorzystywany sporadycznie tylko przy niższych temperaturach.
  6. Czujnik temperatury na zewnątrz jest prawidłowo umiejscowiony, pokazuje aktualną i prawidłową temperaturę.
  7. Posiadam dokładną statystykę zużycia gazu oraz prądu od początku uruchomienia systemu.

  Serwis firmy Daikin oprócz mało wartościowych wskazówek (proszę ustawić 30 za prąd i 60 za gaz i powinno działać) nie za bardzo potrafi pomóc, wręcz umywa ręce. Mój instalator, który urządzenie zakładał rozkłada ręce i poddaje się.

  Czy ktokolwiek z użytkowników miał taki problem?

  Odpowiedz
  1. Natanael

   A nie mozna wymusic prace samej PPC przez wylaczenie kotla hybrydy ?
   Moze jakis restart potrzebny jak to bywa w starych smartfachah przez odciecie zasilania
   obserwuje te urzadzenie od dluzszego juz czasu i sam jestem ciekawy tego projektu czy warto w niego zainwestowac..

   Odpowiedz
  2. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Tak na wstępie – ten kto przezbrajał kocioł w pompie ciepła, powinien to zrobić od A do Z. Najlepiej autoryzowany serwis Daikin. Skoro było dobrze, a po przezbrojenia jest nie tak, tzn że coś zrobiono źle lub niedokończono. Nie bardzo rozumiem, co znaczy, że serwis autoryzowany umywa ręce. Usługa, jak każda inna.

   Odpowiedz
 23. Paweł

  Dzień dobry,

  Oczywiście ma Pan rację, ale nie wiem kiedy ostatnio Pan się kontaktował z działem technicznym firmy Daikin. Ja się akurat kontaktowałem i pomocy nie uzyskałem. Ten kto przezbrajał kocioł to był instalator z firmy, która robiła całe przyłącze gazu. Jeżeli to usługa jak każda inna to mam do Pana następującą prośbę: przejrzyjmy zdalnie konfigurację urządzenia (wszystko można za pomocą kamerki pokazać). Za usługe chętnie zapłacę, nie trzeba przyjeżdżać. Ja mam takie przeczucie, że cos jest nie tak w harmonogramie ogrzewania, tak jakby sterownik w ogóle nie brał pod uwagę trybu EKO i jechał cały czas w trybie komfort.

  Odpowiedz
 24. Natanael

  Witam
  Moglbym sie dowiedziec czy agregat w hybrydzie 8kw na r32 to ten sam agregat co w malym typoszeregu zestawu altherma 3 o tej samej mocy 8kw z taka sama wydajnoscia grzania ?
  czy to inny jakis agregat i inne wydajnosci ?
  i czy te jednostki wewnetrzne tez moga grzac czy tylko chlodzic ?

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Mamy aktualnie 2 hybrydy. „Stara” z agregatem na R410A – 1 do 1 czyli agregat + zintegrowany hydroboks (kocioł + PC). Ta hybryda grzeje lub chłodzi produkując zimna wodę. Nowa hybryda na R32 to tak naprawdę układ multisplit, w którym jedna z jednostek wewnętrznych to zintegrowany hydroboks jw, podłączony do agregatu multi (2-3-4-5 portowego). By nowa hybryda działała, musimy dołożyć do agregatu conajmniej 2-gą jednostkę wewnętrzną klimatyzacyjną (ścienną, kasetową, lub przypodłogową, maks jeszcze 4 jednostki). Ta nowa hybryda grzeje wodę, ale chłodzi tylko poprzez jednostki wewnętrzne klimatyzacyjne multi. Nowa hybryda multi w sensie formalnym (obsługa gwarancyjna, uruchomienie i serwis) nie jest traktowana przez producenta jak pompa ciepła Altherma. Gwarancja wynosi 3 lata, nie ma uruchomienia wykonywanego przez serwis fabryczny, infolinii serwisowej, a naprawy gwarancyjne realizuje we własnym zakresie instalator.

   Odpowiedz
 25. Ew

  Dzień dobry.
  Panie Adrianie mam dylemat bo zastanawiam się nad instalacją pompy hybrydowej w domu z grzejnikami.
  Nie mam podłączonego gazu do domu.Do tej pory dom ogrzewa piec na węgiel.2,5t -3 T na rok. Jest 5kwPC.Czy obecnie iść w hybrydę (ceny gazu) czy sama PC przy założeniu rozbudowy PC.
  Co by Pan polecił ?

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Nie do końca rozumiem co znaczy jest PC i do rozbudowy PC?. Przy takim zużyciu węgla bez problemu poradzi sobie sama pompa ciepła. Hybrydowa pompa ciepła nie bardzo ma w tej sytuacji sens. Szkoda kasy na przyłącze i instalację gazową.

   Odpowiedz
   1. Ewa

    Dziękuję za odpowiedź
    Pc źle napisałam bo chodziło mi o panele fotowoltaiczne -mam zainstalowane 5kw i przy założeniu pompy ciepła trzeba będzie dołożyć.
    Mimo błędu w opisie i tak Pan zrozumiał o co pytam 😄
    Dziękuję

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *