Nowa pompa ciepła Daikin SkyAir A-series BLUEVOLUTiON

Dzisiaj kilka słów o nowej serii A pomp ciepła Daikin SkyAir BLUEVOLUTION, które na rynku HVAC zrobią nie tyle ewolucję, co rewolucję:)

Na początek trochę historii. W 2014 roku Parlament Europejski przyjął bardzo ważne rozporządzenie o numerze 517, które każdemu instalatorowi pomp ciepła jest znane :), w którym stwierdza, że aby ograniczyć globalne ocieplenie klimatu, kraje rozwinięte do 2050 roku będą musiały zredukować emisję gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do poziomu z roku 1990.
Czynniki chłodnicze w pompach ciepła i urządzeniach klimatyzacyjnych są właśnie takimi gazami (fluorowane gazu cieplarniane, tzw. F gazy).
Chociaż stanowią one niewielką część wszystkich gazów cieplarnianych, to od 1990 roku ich emisja wzrosła o kilkadziesiąt procent.
O tym, czy czynnik chłodniczy jest mniej lub bardziej „cieplarniany” mówi nam wartość jego współczynnika GWP, czyli możliwości tworzenia efektu cieplarnianego, a jego wartość odnosi się do ilości ton dwutlenku węgla.
 
Zmniejszyć emisję F-gazów można na kilka sposobów.
Pierwszy – wydawać by się mogło oczywisty, to po prostu ograniczyć ich produkcję.
Niestety. Nie jest to takie proste. Jeśli chcemy mieć klimatyzację latem i ogrzewanie z pompy ciepła zimą, to jakiś czynnik chłodniczy musi w tych urządzeniach pracować.
 
Drugi sposób, to stosować takie czynniki, które będą miał jak najmniejszy wskaźnik GWP.
 
Trzeci sposób – ograniczyć ucieczkę czynników chłodniczych do atmosfery, poprzez racjonalną gospodarkę nimi, czyli wprowadzić procedury ograniczające wycieki czynnika oraz nakazujące jego odzysk (temat na inny wpis).
 
Daikin, jako jeden z największych producentów urządzeń klimatyzacyjnych na świecie, postanowił zostać liderem i wybrał ten drugi sposób.
Aktualnie najbardziej popularnym czynnikiem w urządzeniach klimatyzacyjnych i pompach ciepła jest czynnik R410A którego wartość GWP wynosi 2088
Daikin w 2012 roku wprowadził na rynek pierwsze urządzenia na czynnik R32, którego współczynnik GWP wynosi 675.
Początkowo wprowadził jej u siebie w Japoni, a w 2014 roku na rynek europejski – była to jednostka Ururu-Sarara.
Warto wspomnieć, że od 2025 roku będzie całkowity zakaz stosowania czynników o GWP > 750 w urządzeniach typu split o ładunku do 3kg (w tym klimatyzatory i pompy ciepła)
 
 
A więc ewolucja w dziedzinie czynników chłodniczych i do tego błękitna, przyjazna środowisku.
Od kwietnia bieżącego roku, w ofercie klimatyzatorów ściennych Daikin są dostępne w zasadzie już tylko jednostki na R32.
 
Parlament Europejski wyznaczył pewną mapę drogową, tj. kalendarz sukcesywnego zmniejszania emisji F-gazów, a największy skok ma nastąpić w 2018 roku – o ponad 40%.
Od sierpnia br Daikin rozszerzył ofertę BLUEVOLUTION na jednostki komercyjne SkyAir, wprowadzając serię A.
 
 
Dotychczasowe pompy ciepła Daikin SkyAir w zależności od efektywności, parametrów pracy i przeznaczenia dzieliły się na 3 klasy
 
W nowej serii A podział na 3 klasy pozostał.
 
 
Mamy do wyboru klasy:
A – jak Alpha – najwyższa sprawność sezonowa – odpowiednik seasonal smart, A++ na grzaniu
A – jak Advanced – odpowiedni seasonal Classic
A – jak Active – odpowiednik Siesta
 
Daikin w jednostkach SkyAir A-series wprowadził bardzo dużo zmian. Zarówno konstrukcyjnych jak i związanych z automatyką i sterowaniem. Dotyczą one nie tylko użytkownika (komfort, głośność pracy, sprawność, wygoda), ale i instalatora. Przedstawię więc tylko te najważniejsze.
 
Wprowadzenie czynnika R32 wpłynęło na efektywność energetyczną.
Ten wzrost szacowany jest na 10% sprawności sezonowej, a w testowanych obiektach komercyjnych, oszczędności energii sięgnęły 20%. Np. SCOP jednostki kanałowej Alpha, wielkość 100 w klimacie umiarkowanym, wzrósł do 4,78.
 
Mniejsze wagowo napełnienie czynnikiem chłodniczym w połączeniu z 3 krotnie niższym GWP od R410a, spowodował, że negatywny wpływ na środowisko (ekwiwalent CO2) został obniżony o 68%.
Mniejsza ilość czynnika w SkyAir serii A powoduje, że urządzenia te nie podlegają narzuconym aktualnymi przepisami obowiązkowym kontrolom szczelności, ani obowiązkowej rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO). Chociaż takie kontrole są zalecane i producent przykłada wielką wagę do szczelności produkowanych urządzeń.
 
Daikin wyposażył Serię A w autonomiczny system kontroli szczelności.
Jak to działa ilustruje poniższy rysunek.
 
 
Kontrola ilości czynnika w urządzeniach inverterowych nie jest taka prosta jak w systemach on/off i pomiar ciśnień parowania i skraplania nie jest miarodajny, gdyż system dąży do ich utrzymania. System kontroli włączany jest za pomocą 7-segmentowego wyświetlacza w agregacie i ocenia czy urządzenie jest szczelne w oparciu o aktualne parametry pracy (m. in. prąd pobierany przy różnych prędkościach sprężarki) oraz dane z ubiegłego roku.
Jeśli pobierany prąd nie mieści się w normalnym zakresie pobieranych wartości, to wyciągany jest wniosek, że brakuje czynnika chłodniczego.
Wprowadzono także dodatkowy port serwisowy, wygodny dla instalatora oraz obrotowe przyłącze z zaciskami zasilania.
 
 
W serii Adanced i Active wprowadzono jedną kompaktową obudowę (agregaty tylko jednośmigłowe), dzięki zastosowaniu nowego 3-rzędowego wymiennika.
 
 
 
Masa urządzenia została zmniejszona o 20%.
 
Maksymalna długość instalacji została zwiększona do 80m, a długość instalacji bez dopełniania do 40m. Co istotne, przy 40mb instalacji spadek mocy jest na poziomie…. 2%.
Minimalna długość instalacji została zmniejszona z 5m do 3m.
 
Zoptymalizowano i rozszerzono funkcję sterowania pogodowego, którą opisywałem już na blogu.
Zmienna temperatura czynnika pozwala obniżyć zużycie energii o 20%.
Tego u konkurencji nie znajdziemy.
Na poniższym wykresie jest przykład poboru energii dla dwóch urządzeń Alpha, w jednym z których aktywna jest funkcja zmiennej temperatury czynnika.
 
Różnica w poborze energii jest bardzo duża, a przekłada się to na koszty eksploatacji, zwłaszcza jeśli urządzenie pracuje w trybie całorocznym, ogrzewając i chłodząc budynek.
W SkyAir A-series zastosowano zupełnie nowe sprężarki swing (tego typu jak w małych Althermach), specjalnie zaprojektowane i produkowane przez firmę Daikin na potrzeby nowej serii urządzeń, by zapewnić jak najlepszą optymalizację  pracy i podnieść sprawność sezonową.
W przeciwieństwie do tradycyjnej sprężarki obrotowej, w sprężarce swing, części ruchome są zintegrowane w jednym podzespole, dzięki czemu sprężarka ma wyższą sprawność i trwałość eksploatacyjną (wyeliminowane jest tarcie i ucieczka gazu do strefy niskiego ciśnienia).
Szereg producentów dobiera sprężarki z oferty dostępnej na rynku.
Daikin jest producentem sprężarek do wszystkich swoich urządzeń. Są one szyte na miarę.
 
Agregaty zostały wyciszone do 46 db(A), a z poziomu sterownika możliwe jest obniżenie głośności o kolejne 5db w określonych godzinach.
 
 
Zupełnie rewolucyjnym rozwiązaniem jest płyta elektroniki chłodzona czynnikiem chłodniczym.
W poprzednich rozwiązaniach płyty chłodzone były powietrzem i wymagały minimalnej pracy wentylatora, a przy wysokich temperaturach zewnętrznych, niepotrzebnego i cyklicznego włączania się wentylatora.
Instalatorzy napewno znają potężne radiatory na płytach.
Wiedzą też, że przegrzewanie się płyt elektroniki prowadzi do ich uszkodzeń.
A tak to wyglada aktualnie w agregacie Alpha
 
 
Chłodzenie płyty czynnikiem zapewnia jej stabilną temperaturę oraz niezawodność.
 
Kolejne zmiana – to możliwość zastosowania jednostek SkyAir A-series w modernizowanych instalacjach na R410a, R407c i R22, z wykorzystaniem „starej” instalacji chłodniczej.
Osiągnięto to dzięki nowemu typowi oleju chłodniczego, kaskadowemu filtrowi czynnika hepta oraz zastosowaniu nowego materiału zaworu rozprężnego.
 
 
Daikin rozszerzył również możliwości sterowania w oparciu o smartfon (dla pojedynczego urządzenia) czy chmurę i dedykowany tablet, jeśli planujemy sterować grupą urządzeń w danym obiekcie czy kilku obiektach.
W sterownikach mamy również odświeżone menu z kontrolą zużycia energii.
 
Powyższe innowacje i dodatkowe inne, można zobaczyć w załączonej animacji.
 
 
A nam miło jest się pochwalić, że mamy już za sobą pierwsze montaże jednostek Alpha
Załączam zdjęcia z montażu instalacji ogrzewania nadmuchowego w domu z bala, o powierzchni ok. 170m2
Ogrzewanie i klimatyzację zapewnia pompa ciepła Daikin SkyAir Alpha
Ciepłą wodę użytkową – pompa ciepła Altherma do cwu Daikin H2O